zpět

1. Místní ekonomika, podpora podnikání a cestovní ruch

Jak si představujeme Trutnov v této oblasti v roce 2030?

Občané vnímají Trutnov v roce 2030 jako skvělé místo pro podnikání i pro hledání nového zaměstnání. Město lidem pomáhá při startu podnikání. Následně působí jako partner a spolupracovník, se kterým se vymýšlí, připravuje a řeší spousta projektů moderního podnikání. Zároveň město dobře spolupracuje s velkými zaměstnavateli, zajišťuje pro ně dobré podmínky a udržuje tak širokou nabídku pracovních míst. Občané si uvědomují, že je pro ně i město výhodné, když peníze zůstávají v regionu. Proto vědomě nakupují u místních podnikatelů, kterým se díky tomu více daří. Mohou tak zvyšovat kvalitu i více sponzorovat místní akce.  

Místní i zahraniční zaměstnavatelé vidí Trutnov jako perspektivní město pro jejich podnikání. Město pracuje směrem dovnitř, kdy rozvíjí dopravní infrastrukturu a pomáhá především živnostníkům a malým firmám s podnikáním. Velkým firmám pomáhá s investičními projekty a zároveň jim umožňuje spoluprací se základními i středními školami připravovat výborné budoucí zaměstnance. Zároveň město buduje dobré jméno Trutnova jako skvělého města pro život. Tím láká lidi z jiných měst i ze zahraničí, aby se zde usadili, což v konečném důsledku ještě více pomáhá rozvoji místní infrastruktury.

Turisté znají Trutnov jako perfektní lokalitu plnou zajímavých zážitků, kvalitních služeb a péče a rádi se vracejí. Díky tomu se zvyšuje příliv peněz do regionu, rozrůstají se podnikatelské možnosti a roste počet pracovních míst.

Celkově roste bohatství celého regionu, lidé se mají lépe, zůstávají tu raději a zakládají rodiny. Zároveň jak občané a podnikatelé, tak velcí zaměstnavatelé a turisté šíří dobré jméno Trutnova mezi svými přáteli a známými po celé republice i v zahraničí a dělají tak tu nejlepší možnou reklama při přilákání nových Trutnováků.

Co pro to uděláme?

Podpora začínajících podnikatelů

 • Budeme dál rozvíjet úspěšné aktivity, které jsme pro malé podnikatele poslední 3 roky nastartovali. Z průzkumů Asociace malých a středních podniků vyplývá, že lidé, kteří zvažují podnikání, v 31 % případů nemají o podnikání představu a neví, kde hledat informace. Zároveň nemají dostatek sebedůvěry začít, což souvisí s tím, že nemají informace či sdílené zkušenosti. Aktivity podnikatelského centra budeme směřovat právě k těmto oblastem pomoci podnikatelům.
 • Budeme iniciovat jednání s Ministerstvem pro regionální rozvoj o vytvoření fondů na podporu podnikání v rámci jednotlivých měst. V zahraničí tyto fondy fungují a rádi bychom něco podobného měli v Trutnově. Mohli bychom pak začínajícím podnikatelů pomáhat v rozjezdech.

Podnikatelské pracovní skupiny

 • Cestovní ruch, obchody v centru, řemeslníci a výrobci, začínající podnikatelé, ženy podnikatelky a tak dále. Oblastí podnikání je mnoho a každá řeší jiné problémy. Budeme proto s podnikateli a podnikatelkami v jednotlivých oblastech tvořit oborové pracovní skupiny a pořádat pravidelná setkání. Aktivní komunikace s lidmi o jejich problémech nám usnadní hledání způsobů a cest, jak jim ze strany města pomoci.

Oživení centra města

 • Centrum je srdcem města a proto ve spolupráci s podnikateli a na náměty občanů budeme hledat cesty, jak ho oživit. Jedním z cílů je například vylepšení vánočních a výročních trhů tak, aby svojí pověstí a nabídkou lákaly do centra nejen místní, ale také návštěvníky ze širokého okolí. Budeme hledat i cestu, jak rozjet pravidelné farmářské trhy.
 • Budeme více podporovat místní aktivity, dobrovolníky, nadšence, podnikatele a využívat stávající spolky a struktury (dobrovolní hasiči, zahrádkáři, sportovní kluby atp.)

Propojení základních a středních škol s praxí

 • Budeme ještě více propojovat studenty s praxí. Trutnovská Průmyslovka může být pro ostatní školy příkladem. Tyto aktivity však chceme výrazně prohloubit a rozšířit nejen do dalších středních škol, ale i do škol základních. Čím dříve dětem ukážeme praktické zkušenosti z reálného života a fungování firem a podnikatelů, tím lépe budou moci rozvíjet své zájmy a hledat budoucí životní cesty.
 • Ve spolupráci s vedením Královéhradeckého kraje navrhneme koncepci rozvoje trutnovských středních škol. Chceme dosáhnout stavu, kdy všechny studijní obory budou mít dobré jméno a děti a rodiče se nebudou stydět o nich přemýšlet. Nechceme, aby byl učňák brán jako místo, které studuje jen “blbec”. Každý obor je pro společnost potřebný a učňovské obory čím dál víc.

Vytváření pracovních a podnikatelských příležitostí

 • Pokud chceme opět začít navyšovat počet obyvatel, základní podmínkou budou pracovní či podnikatelské příležitosti. Vedle podpory malých podnikatelů budeme spolupracovat i s velkými zaměstnavateli.
 • Zlepšováním kvality života a aktivní propagací Trutnova chceme pomoci místním zaměstnavatelům udržet současné zaměstnance a získat nové. Lidé se rozhodují podle různých priorit. Někdo hledá život mimo velkoměsto, jiný řeší dobré bydlení, třetí hledá kvalitní vzdělání pro své děti a čtvrtý kulturní či sportovní vyžití. Budeme pracovat na tom, aby toho u nás v Trutnově našli co nejvíce.

Cestovní ruch - konečně kvalitní koncepce

 • Nastartujeme přípravu koncepce cestovního ruchu. Z komunikace s místními podnikateli v oboru víme, že koncepce a spolupráce je žádaná a hodně pomůže. Broumovsko, kdysi turistická pustina, se během posledních deseti let stalo výkladní skříní kvalitní práce s cestovním ruchem, který přináší velké příjmy. Trutnov má výjimečnou pozici v podhůří a toho budeme chtít využít. Do budoucna vidíme Trutnov jako centrum lokálního turismu s unikátními zážitky, kvalitními nabízenými službami a propojením mezi ubytovateli a provozovateli atraktivit, odkud se vyráží na cesty po okolí a na hory.
 • Město bude aktivním mediátorem a garantem rozvoje cestovního ruchu. Ve spolupráci s místními a dalšími partnery vytvoříme strategii tohoto rozvoje i plán pro její postupnou realizaci.
 • Chceme usilovat o další rozvoj Trutnova jako města tradic. K tomu patří rozvíjení a podpora výročních událostí i klasických sezónních akcí (Už ho nesou, Rýbrcoul, Čarodejnice, Den dětí atd.).

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace