zpět

2. Školství, vzdělávání

Jak si představujeme školství v Trutnově v roce 2030?


V Trutnově je kvalitní vzdělávání od roku 2018 po celých 12 let jednoznačnou prioritou.

Mladí Trutnováci, kteří prošli základním a ukončili střední vzdělání, jsou připraveni pro život, ať už na vysoké škole, v zaměstnání nebo podnikání. Vědí, jak funguje reálný svět, co je čeká, jaká jsou rizika dnešní rychlé doby. Mají nejen teoretické znalosti, ale dokáží je uplatňovat v praxi. Umí pracovat s informacemi a nejmodernějšími technologiemi, kriticky myslet i spolupracovat v týmech. Škola je bavila, chtějí se dál vzdělávat a těší se na život.

Jejich rodiče jsou spokojeni, protože vzdělávací systém jim nabízí různé způsoby, jak mohou své dítě vzdělávat. Již od mateřské školy mohou využívat způsoby klasické i alternativní výchovy a mají tak možnost si vybrat, co je pro jejich dítě z jejich pohledu nejlepší.

Učitelé mají možnosti se dále vzdělávat a podporu pro své snahy ze strany ředitelů i města. To přispívá k jejich spokojenosti a vnímání svého povolání jako smysluplného poslání. Vzrůstá vzájemný přirozený respekt mezi učiteli, studenty a rodiči.

Úspěšnost našich studentů, ať už u přijímacích zkoušek, dokončeného vysokoškolského vzdělání, nalezení vhodného zaměstnání či vlastního podnikání, je dlouhodobě nad průměrem republiky. Studenti a absolventi přináší do Trutnova nové nápady, inovace, postupy i kreativitu. Trutnov je živější, vzdělanější a přitahuje pozornost. Zástupci jiných měst k nám jezdí pro inspiraci, jak to dělat lépe.

Co pro to uděláme?

Možnost výběru mezi klasickou a výukou dalšími možnostmi vzdělávacích metod

  • Umožníme rozšíření způsobu výuky o nové vzdělávací metody (například lesní školka, Montessori, Scio, Hejného metoda a další). Chceme dát rodičům a dospívajících studentům možnost volby mezi metodami vzdělávání od mateřské až po střední školu. Chceme rovněž iniciovat spolupráci mezi MŠ a ZŠ zajišťující návaznost. Naším cílem je mít v Trutnově co nejkvalitnější způsoby vzdělávání pro naše malé i dospívající děti, jelikož každému jednotlivci vyhovuje jiný způsob učení. Proto budeme s odborníky dlouhodobě vyhodnocovat úspěšnost studentů v jejich dalším vzdělávání i následném životě.

Zakládání studentských rad a senátů

  • Podpoříme vznik Rady studentů jako samosprávné skupiny, která bude partnerem pro město. Každá základní a střední škola v ní bude mít své zástupce. Cílem je, aby trutnovští studenti, kteří nemají volební právo, měli své zástupce a mohli vyjádřit svůj názor. Chceme dát mladým studentům možnost rozhodování o věcech, které se jich přímo dotýkají. Zároveň se tím učí vnímat reálné problémy a překážky a pracovat s nimi. Cílem je vychovat sebevědomé a samostatné jedince, kteří mají chuť a vůli řešit problémy a rozvíjet nápady.

Supervize pro ředitele a kantory, větší kooperace mezi školami, vnější podpora

  • Naším cílem je vnější aktivní podpora ze strany města. Iniciování dialogu mezi řediteli škol a školek i kolegy kantory. Novela školského zákona schválení v lednu minulého roku přináší spravedlivější financování škol bez ohledu na počet žáků. To pomůže odstranit vzájemnou rivalitu a usnadní případnou spolupráci mezi školami. Chceme, aby z dobrých nápadů těžili všichni žáci.
  • Oproti současnosti chceme mnohem důsledněji plnit doporučení rozsáhlé studie o školství na Trutnovsku, která je pro město zpracovaná a kde jsou ukázané nedostatky i vize. Proto rozšíříme činnost pracovních skupin představitelů škol a vedení měst a obcí.
  • Chceme, aby nejlepší zkušenosti a praxe z jednotlivých škol byly postupně rozšířené do všech dalších, aby rodiče věděli, že jejich nejbližší spádová škola je v základnu stejně dobrá jako všechny další. Tyto rozdíly jsou v současnosti dobře vidět například na přístupech k prvňáčkům. Některé školy se jim věnují mnohem víc než jiné a to pak u rodičů vyvolává oprávněný pocit, že ta jedna škola je mnohem lepší.
  • Pomůžeme ředitelům i učitelům dostávat do výuky více praxe. Budeme více podporovat propojení středních a základních škol s firmami a rozšiřovat projekty na podporu podnikatelských dovedností. Chceme pobízet a podporovat ředitele a kantory v hledání nových způsobů, jak pomoci studentům více pracovat v týmu či kriticky myslet a další podobné potřeby, které v následujících letech budou stále více zapotření. Projekty na tato témata probíhají v některých městech a my je chceme přitáhnout i k nám.

Primární prevence rizikového chování

  • Budeme aktivně podporovat školy ve využívání Ministerstvem školství certifikovaných programů primární prevence rizikového chování (šikana, kyberšikana, návykové látky a závislosti, sexuální chování, kriminalita, finanční gramotnost a další), abychom děti lépe připravili pro život.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace