zpět

3. Urbanismus, architektura, doprava a investice

Jak si představujeme Trutnov v oblasti architektury v roce 2030?

Trutnov je v roce 2030 krásné historické město s kvalitní soudobou architekturou, které respektuje zásady promyšleného urbanismu a má jasný plán rozvoje. Ten staví především na rozvoji brownfieldů a udržení města v současných hranicích. Centrum je stejně dobrým místem pro bydlení jako okrajové městské části.

Město zvrátilo pokles počtu obyvatel na růst, k čemuž pomohla výstavba vlastních dostupných nájemních bytů pro nejširší vrstvy jeho obyvatel. Centrum města žije, protože město aktivně přistupuje k podpoře bydlení i podnikání v centru. Prosperují zde obchody i další služby. Historické centrum je zároveň výkladní skříní města, kdy se jeho vzhled řídí jasnými pravidly a reklama respektuje unikátní charakter a vzhled památkové zóny. Pro Trutnováky i turisty je krásné a čisté centrum lákadlem pro oči a potěchu duše.

Město zvládlo zásadní změnu dopravní situace v Trutnově při dokončení dálnice a skrz město projíždí méně aut. Město prolínají bezpečné cyklostezky, které spojují všechny městské části a přispívají ke snížení objemu automobilové dopravy. Územní plán je pravidelně revidován formou veřejných projednání. Městské investice jsou plánovány dlouhodobě s ohledem na strategický plán města a občané jsou o nich aktivně informováni.

Co pro to uděláme?

Zřízení kanceláře městského architekta

 • Městský architekt je moderátor mezi oprávněnými ekonomickými zájmy investorů a oprávněnými zájmy občanů města. Tento vztah moderuje s důrazem na funkčnost veřejného prostoru a účelnost jeho využití.
 • Městský architekt se podílí na aktualizaci dlouhodobé strategie rozvoje města, jako specialista upozorňuje na potenciální problémy a otázky, které je třeba řešit. Dbá na soulad strategického plánu s ostatními rozvojovými dokumenty (př. územní plán; rozvojové plány jednotlivých integrovaných obcí). Řeší dodržování jednotného a koncepčního přístupu k rozvoji města včetně sjednocení reklamy v historickém jádru města. Pomáhá také investorům a majitelům nemovitostí v při formulaci jejich zájmů a plánů, tak aby byly v souladu se strategií města, tím jim napomáhá k rychlejšímu vyřízení stavebních povolení a dalších administrativních úkonů.

Zásobník projektů a investičních akcí

 • Naším cílem je strategický, racionální a plánovaný rozvoj města, aby veřejné výdaje byly prováděny promyšleně a rovnoměrně v čase i místě. Každá městská organizace, škola, objekt s pečovatelskou službou či bytový fond ve vlastnictví města má jasnou prioritu a stav, na základě kterého se rozhoduje o pořadí, v jakém se bude investiční akce realizovat. Město pro tyto projekty využívá vícezdrojové financování a má své projekty připravené do takové podoby, která umožní adekvátně reagovat na případné dostupné finanční zdroje.

Podpora dostupného bydlení

 • Podle Českého statistického úřadu je 1 450 000 domácností v ČR ohroženo chudobou a více než polovina vše obyvatel vynakládá na bydlení více než 30 % svých příjmů.
 • Chceme proto vytvořit pro Trutnov koncepci dostupného bydlení tak, aby se lidé mohli snáze dostat k vlastnímu bytu nebo k dostupné ceně nájmu. Možnou lokalitou je například pozemek u soudu či brownfieldy po zavřených továrnách.
 • Možná cesta je například PPP (Public Private Partnership), kdy se spojí město se soukromým sektorem a staví společně. Další možnost je model Baugruppe, kdy se spojí lidé sami a s pomocí projektanta připraví projekt. Mohou ušetřit až 25 % z ceny. Třetí možný způsob jsou bytová družstva.
 • Myslíme si, že město může být v aktivní v bytové výstavbě a nabízet svým občanům dostupné bydlení. Ve Vídni je většina nájemních bytů ve vlastnictví města a všichni jsou spokojeni, protože je dobrá kvalita i cena.

Výstavba cyklostezek

 • Dokončíme plán páteřních cyklostezek, které budou propojovat všechny hlavní městské části bezpečnými trasami. Tento plán je třeba ladit ve spojení s plánem cykloturismu i v reakcí na dostavbu dálnice a následné výrazné změny v dopravě v Trutnově.
 • V souvislosti s rozvojem elektrokol chceme vytvořit ve spolupráci s podnikateli i síť dobíjecích stanic.

Omezení dopravních zácp ve špičkách,řešení dopravy v centru a nedostatek parkovacích míst

 • Chceme omezit zácpy v hlavních ulicích města ve špičkách, nedostatek parkovacích míst v některých částech města a navrhnout efektivní řešení parkování a průjezdu centra. Víme, že to je velká výzva, ale chceme to zkusit.
 • Budeme proto pořádat veřejné diskuze a besedy s občany, podnikateli v centru a dopravními experty, abychom našli možná řešení a následně i výrazně většinový souhlas.

Definování významných staveb

 • Po zkušenostech s demolicí historicky cenné školky firmy Haase (známá více jako Labyrint) je naším cílem definovat architektonicky nebo urbanisticky významné stavby v Trutnově, aby město mohlo podobným excesům zabránit. Města jako Jaroměř či Semily to již mají. U nás by to mohly být například Etrichova a Klugeho vila
 • Nejde nám o prohlášení za památky, neboť je současný památkový zákon problematický a vůči majitelům šikánózní. Naším cílem je, aby při rekonstrukcích byl přítomen autorizovaný architekt, který bude garantovat kvalitní provedení rekonstrukce a zachování hlavních architektonických prvků daných domů. Díky tomu budou zachovány i pro příští generace.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace