zpět

5. Sociální věci a občanská pomoc

Jak si představujeme v Trutnově sociální oblast v roce 2030?

Město Trutnov v roce 2030 řeší možné sociální problémy aktivně a vždy se v prvé řadě snaží sociálně nepříznivým situacím předcházet. Je to dlouhodobě efektivnější než řešit až následky. Občané mají možnost u většiny problémů získat pomoc již při prvních příznacích možné krize nebo nežádoucí životní situace. Město podporuje preventivní programy, které předcházejí sociálním problémů, poskytuje bezplatné poradenství, které pomáhá lidem v nepříznivé situaci zorientovat se v problémech a čelit jim v počátečních fázích, kdy je možné negativní dopady dobře podchytit a minimalizovat jejich dopad.

Hlavní prioritou sociální politiky města, je vést lidi, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci k samostatnosti, odpovědnosti za sebe a své jednání a za jasně formulovaných podmínek jim pomáhá postavit se na vlastní nohy. V sociální oblasti již nenásledujeme a neučíme se od jiných měst, kde to funguje lépe, ale naopak jsme těmi, kdo udává trendy a jde příkladem.

Co pro to uděláme?

Vznik občanské poradny

  • Podpoříme vznikající občanskou poradnu, která je levným a snadno dostupným nástrojem k řešení řady problémů, se kterými se setkáváme v každodenním životě. Klíčový význam má v oblasti dluhového poradenství, protože v současné době je exekucemi jenom v Trutnově dotčeno přes 10 % obyvatel. Pomáhá i v oblastech bydlení, pojištění, pracovně právních vztahů i s problémy rodinnými. Občanská poradna slouží jako první pomoc, která poskytuje lidem základní poradenství a provází klienty složitými životními obdobími. Napomáhá tak tomu, aby se veškeré problémy řešily včas a nepřerostly do kritické fáze, kdy už jsou náklady na jejich řešení nesrovnatelně vyšší nejen pro dotčené lidi, ale i pro jejich okolí a město.

Centrum duševního zdraví

  • Velmi aktivně podpoříme projekt Centra duševního zdraví, které významně zvýší kapacity a dostupnost odborné psychologické a psychiatrické pomoci. Poptávka po specializovaných psychologických službách na Trutnovsku totiž výrazně převyšuje naše aktuální možnosti. Kritická je pak situace zejména u dětí. V souvislosti s tím se zaměříme na finanční i nefinanční podporu, abychom pro Centrum získali více kvalitních specialistů.

Dostupné bydlení

  • Zrealizujeme v praxi koncept dostupného bydlení, které zahrnuje jednak startovací a jednak sociální bydlení. Zejména se zaměříme na mladé začínající rodiny, seniory, matky samoživitelky, mladé lidi po opuštění dětských domovů, lidi bez domova. Individuálním přístupem a nastavením jasných pravidel zamezíme vytváření lokalit, kde se kumulují sociální problémy a obchoduje s chudobou. Přehodnotíme pravidla přidělování sociálních bytů - holobytů

Denní centrum / nocléhárna

  • Podpoříme vznik denního centra / noclehárny pro lidi bez domova. Je to efektivní způsob, jak pomoci rychle vrátit do života a postavit navlastní nohy lidi, kteří se ocitli v mimořádně nepříznivé sociální situaci (Odchod z dětského domova z důvodu dosažení 18 let věku, rozvod/rozchod s partnerem, konflikty v rodině, zdravotní důvody. Díky včasnému záchytu nedojde k rozvoji nežádoucí sociální situace a k minimalizaci zátěže zdravotnických kapacit, sociálního systému nebo bezpečnostních složek.

Regulace hazardu

  • Připravíme obecní vyhlášku regulující minimální vzdálenost heren od škol a dobu, po kterou mohou být otevřeny.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace