zpět

6. Kultura a společenské akce

Naše představa o kulturním životě v Trutnově do roku 2030:

Město Trutnov v roce 2030 podporuje široké spektrum kulturních aktivit a prostřednictvím vlastní organizace Středisko volného času zprostředkovává a spolupořádá kulturní akce regionálního i celostátního významu. Trutnov je v kraji vnímán jako centrum kultury a života.

Město se soustředí na maximální podporu místních umělců. Pomáhá jim růst, zlepšovat se, být vidět i inspirovat ostatní. Umožňuje jim pořádat výstavy a představení v městských prostorách a podporuje je v aktivitách i za hranicemi regionu i státu. Občané i umělci cítí z města aktivní přístup k lokálnímu umění i co nejširší dostupnosti výuky uměleckých oborů nejen v ZUŠ, ale také v rámci celoživotního vzdělávání. Dochází k rozvíjení občanské společnosti skrze kulturu a společné zájmové setkávání. Občané sami aktivně participují na rozvoji kulturních aktivit ve městě.

Co pro to uděláme?

Větší podpora regionálního umění, včetně ochotnických a amatérských spolků

  • Budeme výrazně podporovat místní projekty, ochotnické spolky a pořadatele akcí. Aktivnějším přístupem chceme pomoci vychovat a nechat rozvinout více kvalitních trutnovských umělců. Umožníme využití volných městských prostor i mimo centrum města pro pořádání společenských akcí, krátkodobé výstavy, koncerty místních kapel a další kulturní projekty.

Podpora pořádání společenských a kulturních akcí i v okrajových částech města.

  • Prioritou jsou akce zaměřené na rodiny s dětmi. Chceme tlačit na částečnou decentralizaci venkovních nebo veřejných akcí zaměřených na rodiny (Svatomartinský lampionový průvod, Halloween, rozloučení s létem a jiné). Cílem je, aby konání takových akcí nebylo omezené pouze na centrum města, ale přiměřeně se rozprostřelo do dalších částí města.

Architektonická soutěž na budovu kina Vesmír a její širší využití. Revitalizace kina Hvězda

  • Navrhneme moderní a smysluplné využití budovy kina a všech jeho prostor.
  • Kromě tradiční večerní filmové nabídky a nabídky filmů pro náročnější diváky chceme také rozšířit denní nabídku programů pro děti, zahrnující novou produkci i oblíbené starší pohádky a filmy pro děti za zvýhodněné vstupné. Takovouto víkendovou denní nabídku by mohla rozšířit speciální prázdninová nabídka také ve všední dny.
  • Ze zrekonstruovaného foyer kina chceme vytvořit prostor pro společenské setkávání k mimo promítání, s prostorem pro posezení, občerstvení a odpočinek. Chceme, aby prostor sloužil jako výstavní galerie pro studenty ZUŠ, jejich absolventské práce i kreativní projekty v průběhu školního roku.
  • V souvislosti s podporou kultury v okrajových částech města chceme také revitalizovat a znovu uvést do provozu kino Hvězda na Zelené Louce v Trutnově. Programová nabídka by se měla zaměřovat primárně na rodiny s dětmi a na mládež.

Udržení stávajícího vysokého standardu v oblasti vysoké kultury

  • V oblasti velké kultury dělá město a jeho organizace UFFO velký kus práce a Trutnov je díky akci CIRKUFF známým a během několika dní festivalu vyhledávaným místem. I hudební a divadelní nabídka UFFO je dobrou a reprezentativní kolekcí kvalitních tuzemských souborů a představení. Laťka je nastavena vysoko a zkusíme ji ještě trochu zvýšit.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace