zpět

3. zasedání zastupitelstva: rozpočet města po nouzovém stavu, dotace a majetek města

24/6/20

Ústřední téma včerejšího zastupitelstva se příliš nelišilo od toho celorepublikového : aktuální “pokoronavirová” finanční situace. V našem případě finanční situace města Trutnova.
Vzhledem k nouzovému stavu je totiž třeba počítat s náhlým a pravděpodobně výrazným výpadkem v daňových příjmech. Reálná čísla se dozvíme cca v srpnu. Město ale samozřejmě už v průběhu jara začalo podnikat kroky, abychom na to byli připraveni.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019

Ten dopadl velice dobře. Zčásti i z důvodu nadstandardně vysokýCH příjmů ze sdílených daní. Výsledek hospodaření města v roce 2019 je zisk 93 732 276,97 Kč. 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.3

Rozpočtové opatření č. 3 projednávané včera přineslo hlavně preventivní škrty v PROVOZNÍCH NÁKLADECH příspěvkových organizací města a městského úřadu.  

Naopak již naplánované  INVESTICE se město snaží udržet.

Již na předchozím zastupitelstvu se řešilo také dočasné odpuštění nájmu místním drobným podnikatelům využívajícím městské nájemní prostory. Pro Mebys to znamenalo výpadek příjmů ve výši cca 5 milionů korun, který ale Mebys vzápětí zalátal škrtnutím jiných vlastních výdajů.

Rozpočet je nyní po rozpočtové změně č. 3 nadále přebytkový.

DOTACE

Nouzový stav letos ovlivnil i rozdělování dotací jednotlivými komisemi ve sportu, kultuře  a v některých případech i v sociální oblasti. K jednotlivým žádostem se komise snažily přistupovat VYVÁŽENĚ. To znamená, že se při snižování rozdělovaných částek (tzn. při preventivním šetření městských financí)  přihlíželo jak k omezení fungovaní jednolivých spolků a organizací během nouzového stavu i po něm, tak k fixním a dalším nákladům potřebným k tomu, aby žadatelé o dotace své činnosti udrželi v chodu.
Jednotlivé částky byly tedy často oproti žádostem výrazně snížené a/nebo nižší než dotace schválené na stejnou činnost v loňském roce. I tak by měli být např. organizátoři schopní bez problémů zafinancovat své akce naplánované na druhou polovinu roku, aby kulturní i sportovní život ve městě mohl pokračovat dál.

UP RADNICE

Zastupitelstvo města včera svým rozhodnutím završilo několikaměsíční jednání s nájemcem a provozovatelem restaurace v prostorách Staré radnice, společností PRATR a.s.. Předseda představestva společnosti Ing. Michal Havel žádal nejprve o předčasné ukončení nájemní smlouvy, což Rada města v zimě zamítla. Následně požadoval po městu odkup technického zhodnocení restaurace, které na vlastní náklady v interiéru provedl. Původní požadavek přesahoval částku 3 miliony korun. Na základě následného místního šetření zástupců Odboru rozvoje města a Odboru majetku města bylo městu doporučeno odkoupit ty stavební úpravy a rozvody, které jsou pevně zabudované, protože jejich odstranění a následné opětovné nutné opravy a úpravy interiéru by město vyšly mnohem dráž. Zastupitelstvo tedy schvalovalo finální částku 691 711 Kč. To se neobešlo bez rozjitřené diskuze. Faktem ovšem zůstává, že toho řešení je pro město finančně nejvýhodnější.

REKONSTRUKCE SKAUTSKÉ ZÁKLADNY A REKLAMNÍ PLACHTA

V souvislosti s dokončením rekonstrukce budovy Skautů naproti Bille se město rozhodlo ukončit nájemní smlouvu se společností XANTIPA AGENCY s.r.o., která měla na fasádě budovy rozměrnou reklamní plachtu. V první řadě není rozumné na novou fasádu umisťovat zpět závěsné háky. Zároveň jde o postupnpou eliminaci vizuálního smogu ve městě. Společnost XANTIPA měla fasádu pro tyto účely dle smlouvy pronajatou do května příštího roku. Zastupitelstvo proto schvalovalo finanční vyrovnání ve výši 33 384 Kč.

KH

co je v plánu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace