zpět

4. zasedání zastupitelstva: nouzový stav příjmy města navzdory oprávěným obavám z jara nesnížil

22/9/20

Včera 21. září se zastupitelé sešli letos už počtvrté. Programově bylo zastupitelstvo tentokrát poměrně krátké. Probrali jsme rozpočtové opatření č.4, plánovanou dražbu části pozemku přes budovou soudu nebo dotace pro Stachelberg a na pořízení nových fitness prvků do místních příměstských lesů. 

NEJPRVE NĚJAKÉ TY VÝROČNÍ ZPRÁVY

První hodinu jsme věnovali každoroční prezentaci výročních zpráv Hasičského záchranného sboru KHK, Policie ČR a Městské policie. Standardně to bývá součást červnového zastupitelstva, ale letos jsme to přesunuli až na to zářijové.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 4

Zářijové změny rozpočtu byly s napětím očekávané. Město totiž kvůli dlouhému trvání nouzového stavu na jaře počítalo s nemalým výpadkem příjmů. Kvůli tomu byl na jaře například preventivně odložen nákup akcií VAKu. Nejenže se ale černý scénář nepotvrdil, naopak je na tom město meziročně ještě lépe než loni. Není proto nyní nutné odkládat nebo zastavit už naplánované nebo rozběhnuté investice. Při sestavování rozpočtu na rok 2021 už ale bude potřeba se vice uskromnit.

Odsouhlasili jsme take prodloužení splatnosti návratné finanční pomoci pro spolek Stachelberg na předfinancování akce Tajemství vojenského podzemí.  Akce je již zrealizovaná a spolek větší polovinu částky již uhradil. Zbývá doplatit 1 528 000,00 Kč. Spolek momentálné čeká na výplatu dotace z Polské strany, kde došlo k prodlevě. Zastupitelstvo proto prodloužilo spolatnost o půl roku do konce března 2021.

 

MĚSTO SE BUDE ÚČASTNIT DRAŽBY POZEMKU PŘED OKRESNÍM SOUDEM

10. listopadu proběhne nedobrovolná elektronická dražba části pozemku před budovou soudu, na kterém je umístěné parkoviště. Ve vlastnictví města je zhruba polovina této plochy a město projevilo zájem získat do svého vlastnictví i druhou polovinu pozemku. Na jaře jsme ovšem nejprve zamítli koupi tohoto pozemku za navrhovanou cenu 4 700 000 Kč. Podle znaleckého posudku, které si nechalo vypracovat přímo Město Trutnov, je totiž odhadovaná cena cca 4x nižší. Takové nákup by se tedy neslučoval s povinností samosprávy jednat s péčí řádného hospodáře. Teď má město v plánu zúčastnit se zmíněné dražby. Zastupitelstvo proto včera formálně svěřilo starostovi pravomoc rozhodnout o nabytí pozemku v dražbě.

 

DALŠÍ POSUN VE VÝSTAVBĚ BYTOVÝCH DOMŮ KASÁRNA

Společnost Protivítr-invest  s.r.o. opět požádala o prodloužení termínu pro získání stavebního povolení na II. etapu výstavby. Zastupitelstvo termín letos už jednou prodlužovalo na prvnM  letošním zasedání, konkrétně do konce tohoto roku. Tehdy jsme zároveň neschválili prominutí smluvní pokuty ve výši 3 600 000 Kč za nedokončenou infrastrukturu příjezdové komunikace u první etapy. Komise pro rozvoj následně společnosti doporučila provést ješTě nějaké dílčí úpravy, které společnosti dle jejich vyjádření brání v dodržení předchozího termínu. Zastupitelstvo tedy včera schválilo další prodloužení termínu o tři měsíce, tedy do konce března 2021.

 

... A DOTACE

Zastupitelstvo schválilo poskytnutí investiční dotace 500 000 Kč pro spolek Stachelberg.   Dotace má částečně pokrýt výdaje na zabezpečení vchodu do pracovní štoly, kterou se odvádí vodu z turisticky zpřístupněné části . V současnosti totiž akutně hrozí její zasypání, což by vedlo k zaplavení objektu.  

Schválená byla take žádost o dotaci ve výši 282 450 Kč pro Českou lesnickou akademii Trutnov. Částečně se tím pořízení dalších fitness prvků, které občanům zpetsřují aktivní pobyt v lesích kolem města.

KH

co je v plánu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace