zpět

Jak město hospodaří: Ptali jsme se vedoucího finančního odboru pana Gerega na detaily ohledně městského rozpočtu

18/1/19

Minulou středu 9. ledna pro nás Tomáš Eichler domluvil setkání s vedoucím finančního odboru Ing. Josefem Geregem. Cílem setkání bylo blíže porozumět rozpočtování města a seznámit se s aktuálními informacemi a čísly. Schůzky se účastnili všichni čtyři zastupitelé za Piráty a nezávislé, člen Finančního výboru Adam Valenta, Michal Dědek, Petr Vytlačil a já, abych získané informace předala dál i širší veřejnosti.


Pár stručných obecných informací úvodem

Pravidla hospodaření samospráv se řídí platnými zákony, konkrétně Zákonem o obcích a Zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Město Trutnov je plátcem DPH.


Hospodaření a financování města

Pro proniknutí do celé problematiky rozpočtu je třeba pochopit dva základní pojmy: 1. HOSPODAŘENÍ a 2. FINANCOVÁNÍ města.

Hospodaření zahrnuje provozní příjmy a provozní výdaje (Jedná se vesměs o výdaje mandatorní - tedy povinné či závazné - kdy povinnost hradit tyto výdaje městu ukládají výše zmíněné zákony), podléhá auditu a pokud částka vydaná za provozní výdaje převyšuje příjmy, hovoříme o zadlužování města.

Financování se týká zejména větších investic města, které jsou hrazeny z přebytku. Pokud investice převyšuje přebytek, žádá město o úvěr, který z přebytků v následujících letech postupně splácí.


Hospodaření města: příjmy a výdaje


PŘÍJMY:

 • 432 000 000 - sdílené daně
  Výši příspěvku určuje zákon o rozpočtovém určení daní. Daňový výnos za jednoho obyvatele je určen tabulkově a kolísá podle celkového počtu obyvatel v obci. Malá obec tedy obdrží “na hlavu” menší sumu než např. krajské město. Má to své opodstatnění, jelikož s rostoucím počtem obyvatel rostou také celkové náklady na infrastrukturu, občanskou vybavenost a péči o městský majetek. Před dvaceti lety byly významným faktorem také sumy, které na daních odvedly do státního rozpočtu místní podniky. To zvýhodňovalo ty obce, ve kterých měli nahlášené sídlo významní zaměstnavatelé. To dnes již nehraje roli.
  Mezi lety 2017 a 2018 došlo vlivem rostoucí ekonomiky (a tedy i nárůstu příjmů do státního rozpočtu) k nárůstu příjmu města o 46 milionů korun.
 • 39 000 000  - dotace na výkon státní správy
  70 % úředníků na MěÚ Trutnov spadá pod Státní správu. Stát tak dotuje provoz vlastní administrativy.
 • 15 000 000 - místní poplatky
  Sem spadají odpady, poplatky za psy, apod.
 • 11 000 000 - správní poplatky
  Peníze získané z výdejem občanským průkazů, cestovních pasů, registrace vozidel, apod.
 • 14 000 000 - pokuty
  17 000 000 - daň z nemovitosti (výlučná daň)
  Tato daň jako jediné nepodléhá přerozdělování; 100 % celkové částky připadá městu.
 • další - příjmy z hazardu, třídění odpadu, atd.

VÝDAJE:

 • 120 000 000 - vyhraněno na platy zaměstnanců MěÚ a Městské policie
  V součtu se jedná o téměř 250 osob..
 • 130 000 000 - příspěvkové organizace města
  Celkový rozpočet všech městských organizací je 750 000 000. Město se tedy na jejich chodu podílí finančně zhruba z jedné šestiny. Zbylé peníze tyto organizace získávají od státu, z poplatků za poskytování dané služby nebo z komerčního provozu.
 • Do mandatorních (= povinných či závazných: Povinnost hradit tyto výdaje městu ukládají výše zmíněné zákony.) výdajů se neřadí zhruba jen šestina z celkového balíčku výdajů.
  Tato suma je tedy pohyblivá a je možné a vhodné s ní nakládat tak, aby to pozitivně ovlivnilo celkové hospodaření města. Co se provozních příjmů a výdajů týče, pohybuje se rozpočet města Trutnov dlouhodobě v pozitivních číslech. Jiná varianta ani není možná, jelikož schodek rozpočtu by v krátké době vedl k bankrotu města. Poslední schodek v rozpočtu hospodaření města nastal v roce 2010, kdy vlivem hospodářské krize došlo ke snížení příjmů. 

Hospodaření města prochází pravidelným auditem. Výstupy z auditu dále putují na zastupitelstvo města. Souhrnné hodnocení je tříbodové: A, B, C. Trutnov dlouhodobě získává nejlepší známku A. Současný přebytek v “hospodaření” za poslední rok činí 70 000 000.

Základní shrnutí příjmů a výdajů města Trutnova za poslední roky je možné nalézt také ZDE

..............................

zdrojhttps://monitor.statnipokladna.cz/2017/obce/detail/00278360#

...............................

Přebytky rozpočtu je dále možné použít na splátky úvěrů, pomocí kterých město hradí rozsáhlejší investice:


Financování města: investice

Jelikož celkový roční rozpočet města Trutnov se pohybuje kolem 600 milionů korun, je třeba v případě rozsáhlejších investicí žádat o investiční úvěr. V nedávné minulosti město získalo takovéto úvěry dva. První byl určen na stavbu SCT UFFO. V roce 2017 si město vzalo úvěr 350 milionů na výstavbu nového krytého bazénu a SVČ Trutnov. Z této částky bylo doposud vyčerpáno 90 milionů na splacení předchozího úvěru (důvodem byl fakt, že stávající úvěr má výhodnější podmínky). Půjčka získaná na stavbu UFFA je tedy již splacena.

Stavba krytého bazénu je prozatím odložena z důvodu vleklých problémů spojených s projektováním stavby. Také výstavbu nového SVČ město v roce 2018 financovalo “ze svého”. Spolu s touto investicí je tedy celkový schodek za rok 2018 -55 milionů korun. Tento schodek je v plánu příští rok pokrýt ze získaného úvěru.

O využití zbylé částky z úvěru se zatím jedná. Ve hře je nyní buď rekonstrukce letního koupaliště nebo kina Vesmír.

Kateřina Hůlková

co je v plánu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace