zpět

JAK PROBÍHALO 1. ZASTUPITELSTVO V TOMTO ROCE?

4/3/21

Nabízíme vám shrnutí téměř 5-ti hodinového zasedání pohledem pirátské radní Kateřiny Hůlkové. Máte-li chvilku čas, pohodlně se usaďte a čtěte...

REKONSTRUKCE KINA VESMÍR

Jedním z hlavních bodů programu bylo schvalování 1. rozpočtového opatření a s tím související plány na rekonstrukci kina. Ta bude financována z úvěru, které město před pár lety získalo na financování dalších investičních akcí. Vzhledem k situaci ale bylo potřeba počkat, jak si povede ekonomika a s jakými částkami z rozpočtového určení daní bude tedy město moci počítat. Celková čísla za 2020 vyšla navzdory chmurným scénářům celkem optimisticky, ale v prosincovém návrhu rozpočtu rekonstrukce kina raději ještě zahrnuta nebyla.

Financování rekonstrukce bude rozděleno do dvou let, stejně jako samotný časový harmonogram. Výsledkem by mělo být hlavně zvýšení celkového komfortu při návštěvě kina, ačkoliv v rozpravě zazněly i některé opoziční návrhy na možnost snížení nákladů na rekonstrukci tím, že by byl ponechán současný diskomfort (např. zachování stávajícího sezení v hledišti). Tím by rekonstrukce postrádala smysl, jelikož - jak také zaznělo - budova není ve vyloženě havarijním stavu, ale kino již delší dobu neuspokojuje současné nároky a potřeby návštěvníků. Jelikož se zároveň jedná o architektonickou památku v centru města, je rozumné těmto nárokům vyjít vstříc, aby budova mohla nadále sloužit svému účelu a nezačala chátrat.

PRODEJ POZEMKŮ A NEMOVITOSTÍ

Poměrně zevrubně se zastupitelstvo tentokrát věnovalo majetku. V souvislosti s jedním projednávaným prodejem majetku ve Studenci u Trutnova (na záznamu od 17:40:53) bych chtěla apelovat na občany, aby využívali dostupné možnosti, jak formálně reagovat. Pokud například jako soused nesouhlasíte s prodejem nějaké parcely nebo máte z prodeje obavy (z různých důvodů), můžete vždy využít lhůty pro podávání připomínek. Dříve než Rada města doporučí zastupitelstvu pozemek či nemovitost k prodeji, vyvěšuje na úřední desce ZÁMĚR, proti kterému je možné se ohradit a takovou námitku je následně třeba prošetřit. Pokud totiž nastane situace jako nyní, kdy opoziční zastupitel přetlumočí neoficiální námitku, která mu byla někdy ústně sdělena, nemá zastupitelstvo možnost takovou námitku řádně prověřit. Odkládat na základě takových informací již zveřejněné prodeje těsně před schvalováním není řešení, jelikož by tak bylo možné zablokovat prodej prakticky čehokoliv jen na základě neověřených informací z doslechu.

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ CENY ZA LOŇSKÝ ROK (SE LETOS UDĚLOVAT NEBUDOU)

Z pochopitelných důvodů. Nominace na kulturní cenu i na jednotlivé kategorie sportovních cen se sice letos sešly, ale po diskuzi s členy komisí se Rada rozhodla doporučit zastupitelstvu ceny letos neudělovat.

Možnou alternativou je udělit letos speciální ocenění Rady města, což jako možnost zaznělo i na zastupitelstvu, včetně konkrétních návrhů.

I letos zazněly opoziční protinávrhy na udělení kulturní ceny kandidátům, které komise opakovaně a vcelku jednomyslně nedoporučuje a jejich podpora mezi zastupiteli je také výrazně menšinová. Již v loňském roce jsem diskuzi, která na zastupitelstvu k tomuto bodu programu proběhla, označila za nedůstojnou. Mé pocity byly stejné i minimálně ve dvou předcházejících letech. Letos se to alespoň obešlo bez toho, aby byli kandidáti navržení komisí uváděni do rozpaků (v tom lepším případě), za což jsem ráda.  

RADNIČNÍ LISTY

Jelikož téma Radničních listů je na zastupitelstvu vznášeno opakovaně, je určitě vhodné se k tomu i za koalici vyjádřit, ačkoliv já sama členem redakční rady nejsem.

Na prosincovém zastupitelstvu bylo redakční radě RL vytýkáno, že pod článek opozičního zastupitele Václava Javůrka připojila poznámku. Článek se týkal rozpočtu města na rok 2021 a obsahoval kritiku předpokládaných priorit koalice. Poznámka redakční rady doplňovala článek o věcnou informaci, že rozpočet města ještě nebyl v době sepsání a předání článku zveřejněn, s přidruženým komentářem, že opoziční zastupitelé mají možnost průběžně předkládat i své vlastní zpracované podněty a návrhy, což pan Javůrek a jeho kolegové nedělají. Osobně souzním s potřebou redakční rady se takto vyjádřit, jelikož věcnou komunikaci považují za něco, z čeho budou mít občané Trutnova mnohem větší prospěch než z jednostranné a samoúčelné kritiky a účelovému vyhýbání se dialogu, aby to navenek vypadalo, že o dialog nemá zájem ta druhá strana. Jako Piráti a nezávislí jsme se dlouhodobě drželi strategie tento přístup nechávat bez komentáře a zaměřovat se výhradně na vlastní věcnou komunikaci. Vzhledem k celkovému současnému dění nicméně více než kdy jindy cítím povinnost se proti takovému jednání ohradit a označit ho za zhoubný, jakkoliv tím nyní do svého hodnocení promítám i své emoce.

Emotivnímu komentáři se ostatně na právě proběhlém zastupitelstvu nevyhnul ani můj kolega Tomáš Eichler (V záznamu k dohledání v čase 04:24:58). Tomu pan zastupitel Luhan vytkl jeho ostrá slova, která měl na redakční radě použít v souvislosti s článkem, jež z etických důvodů otištěn nebyl. Zneužívání památky nedávno zesnulého pracovníka MěÚ panem Věchetem se rovněž neslučuje s představou naší a našich koaličních partnerů o tom, jak by měla společenská diskuze vypadat.

Diskuze týkající se zapracování dalších navrhovaných změn RL je nicméně otevřená a na zastupitelstvu zazněl příslib, že se jimi bude Rada města zabývat. 

Bc. Kateřina Hůlková
radní města Trutnova
předsedkyně MS Piráti Trutnov
členka školské komise
členka kulturní komise

Za foto děkujeme Janu Kopřivovi

co je v plánu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace