zpět

Nová pravidla přidělování městských dotací pro kulturu - od roku 2021 v novém kabátě

9/12/20

Po loňských úpravách zásad pro přidělování dotací z rozpočtu města pro sociálno jsme se letos vrhli na kulturu. Hlavními iniciátory byly naše členky kulturní komise (PIRÁTKY) Alena Valentová a Kateřina Hůlková. Námi navrhované změny v pondělí spolu s dalšími úpravami pro sport a sociální oblast schválilo zastupitelstvo. O co přesně jde a proč je to důležité?

CO JSOU DOTACE NA SPORT, KULTURU A SOCIÁLNO Z ROZPOČTU MĚSTA?

Na pondělním (7. 12. 2020) zastupitelstvu jsme schvalovali také návrh rozpočtu na rok 2021. Jako každý rok jsou jeho nedílnou součástí částky určené na městské dotace na sport, kulturu, sociální oblast a ostatní. Pro představu, v tomto roce 2020 šlo o celkové sumy 3 350 000 Kč pro kulturu, 20 500 000 Kč pro sport, 1 500 000 Kč pro sociální oblast a 3 500 000 Kč pro „ostatní“. Z důvodu současné situace počítá návrh rozpočtu na příští rok – s výjimkou sociální oblasti – s nižšími částkami v řádech statisíců. Konkrétně 2 868 000 Kč pro kulturu, 18 500 000 Kč pro sport a 2 600 000 Kč pro ostatní žádosti. Důvody pro naši snahu zefektivnit rozdělování peněz z rozpočtu jednotlivým žadatelům jsou proto ještě palčivější.

Žádosti o dotace projednávají a doporučují jednotlivé komise rady města, které slouží jako odborné poradní orgány pro radu města a u dotací nad 50 000 Kč ročně i pro zastupitelstvo. Proto nám přirozené záleží na tom, aby ten proces byl co nejefektivnější. S Pirátskou kolegyní z kulturní komise Alenou Valentovou jsme se proto už na jaře vrhly do práce a po konzultaci s předsedou komise Liborem Kasíkem jsme na jednání komise navrhly své úpravy a předložily je k diskuzi.


KDY A KOMU ?

Dosud se dotace rozdělovaly několikrát do roka a nebylo pevně stanovené, jakou částku lze ve kterém období maximálně (nebo minimálně) využít. Většina pořadatelů má přitom už na začátku vesměs jasno, jelikož plánování zajímavých kulturních akcí je otázka minimálně několika měsíců. To samé platí pro spolky, které žádají o příspěvky na svůj provoz.

Docházelo ovšem k tomu, že včasní žadatelé byli v nevýhodě. Komise totiž musela často peníze šetřit a navrhované dotace oproti žádostem snižovat, aby zbylo i na další požadavky v průběhu roku. Někteří z pozdních žadatelů se naopak často mohli těšit na plnou částku, pokud na ně zbylo.

Navrhli jsme tedy pevnou úpravu, která po konzultaci s tajemníkem vypadá takto:

Lhůta pro podávání žádostí:

  • od 15.01. do 15.03. kalendářního roku, na který je žádost o dotaci podávána - v této lhůtě bude rozděleno 80 % předpokládaného celkového objemu peněžních prostředků,
  • od 01.04 do 15.08. kalendářního roku, na který je žádost o dotaci podávána - v této lhůtě bude rozděleno 20 % předpokládaného celkového objemu peněžních prostředků.

V případě nevyčerpání předpokládaného objemu peněžních prostředků v první lhůtě schvalování dotací bude nevyčerpaná částka přesunuta do dalšího schvalování.


ÚPRAVY FORMULÁŘE PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ:

Informace vyplněné v žádosti jsou základním materiálem, podle kterého se členové komise rozhodují. Cíl navrhovaných úprav byl dvojí:

  • Zamezit tomu, aby žadatelé o dotace odevzdávali pouze částečně vyplněné formuláře. V nově upravených formulářích jsou důrazněji specifikovaná povinná pole. Žadatel, který odevzdá neúplnou žádost, by měl být na tuto skutečnost upozorněn a vyzván k nápravě.
  • Zajistit, aby Kulturní komise mohla o žádostech rozhodovat na základě přehledných a ucelených informací (v návaznosti na řádně vyplněný formulář a dodané přílohy). Z toho důvodu jsme některá pole žádosti navrhli upravit.

Jednou z úprav prošla například kolonka, kde žadatel o dotaci slovně popisoval účel své žádosti. To jsme navrhli rozdělit na ÚČEL a předpokládaný PŘÍNOS kulturních aktivit žadatele pro město. Po konzultaci s tajemníkem jsme doplnili ještě kolonku “období realizace účelu.”


Podrobnější je také kolonka týkající se rozpočtu. Přidali jsme například pole, kde žadatel stručně bodově rozepisuje, na co přesně hodlá dotaci z města využít. Dosud do žádosti vypisoval pouze výši vlastních prostředků, výši požadované dotace z města a případně ještě finanční zdroje od třetí strany. Kromě toho žadatel nově vyplňuje také třeba výnosy z akce za minulý rok (pokud se akce již konala) nebo rozpis položek, které byly z dotace financované v uplynulém roce (pokud žadatel získal dotaci již dříve). Nyní tedy komise bude mít k dispozici detailnější informace, aniž by bylo nutné je pro jednání komise vyzobávat z podrobných účetních výkazů.

Kateřina Hůlková a Alena Valentová

co je v plánu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace