zpět

OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍMI KRAJSKÝMI VÝBORY PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ V ROCE 2021

10/3/21

První jednání v lednu se neslo v duchu představení předsedy a členů výboru, radního Pavla Bělobrádka a vedoucích odboru životního prostředí a jednotlivých oddělení. Seznámili jsme se s jednacím řádem a plánem pro rok 2021 včetně termínů následujících setkání. Na jednání byla možnost připojit se i online.

Projednali jsme a následně odsouhlasili navržené úpravy příslušné kapitoly krajského rozpočtu a změny termínu realizace vodohospodářských projektů DSO Obecní voda a obce Bolehošť, které byly později doporučeny ke schválení zastupitelstvu KHK.

Pro hodnocení žádostí do dotačních programů jsme zvolili Hodnotící komisi, která se sešla 17. února. Členové komise (jíž jsem předsedala) hodnotili a schvalovali podané žádosti v těchto programech:

  • 21ZPDU1 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
  • 21ZPD02 Opatření k zadržování vody v krajině
  • 21ZPD04 Ochrana přírody a krajiny
  • 21ZPD06 Včelařství
  • 21ZPD07 Propagace zemědělství a místní produkce


Hodnotící komise navrhla podpořit projekty v celkové výši 4 734 000 Kč.


Druhé jednání výboru

se uskutečnilo (online formou) ve středu 10. března od 15 hodin. Jeho součástí byla i volba místopředsedy výboru a následovalo projednání programu:

  • Poskytnutí dotací na individuální účel - I. změna rozpočtu 2021
  • Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje
  • Změna termínů realizace vodohospodářského projektu obce Vysokov a Těchlovic
  • Korekce uznatelných nákladů vodohospodářského projektu obce Lovčice
  • Dodatek č. 10 ke smlouvě o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu se ZOO Dvůr Králové a.s.


Výbor doporučil ke schválení zastupitelstvu dotaci na individuální účel Regionální agrární komoře KHK. Ta vykonává celou řadu aktivit na území našeho kraje a dotace by byla zaměřena především na pořádání workshopů, školení a osvětovou činnost. Agrární komora zároveň dostává od kraje každoročně příspěvek na pořádání akce Dožínky KHK a soutěže Potravina a potravinář Královéhradeckého kraje.


Dubnové zasedání výboru bude zaměřeno na možnost úprav a změn hodnotících kritérií dotačních programů.


Kromě výboru se pravidelně setkávám s krajským expertním týmem k tématu životního prostředí, který vedu.
Od 1. dubna budu pravidelně každé pondělí přítomna na úřadě KHK a věnovat se v tento den pouze práci předsedkyně Výboru pro životní prostředí a zemědělství KHK.

Martina Vágner Dostálová
předsedkyně výboru pro životní prostředí a zemědělství KHK
zastupitelka města Trutnova
předsedkyně sociální komise Trutnov

co je v plánu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace