zpět

Piráti a nezavislí Trutnov znají své čelní kandidáty do komunálních voleb 2022

28/2/22

Lídrem Pirátu a nezavislých Trutnov v komunálních volbách 2022 je Tomáš Eichler.

28. 02. 2022, Trutnov: Členská základna Pirátské strany a její registrovaní příznivci volí v primárních volbách představitele kandidátních listin do komunálních voleb v tomto roce. Ne-jinak tomu je i v Trutnově. Tomáš Eichler, Ondřej Čalovka, Jakub Rus, Alena Valentová a Kateřina Hůlková jsou první pětkou, která bude bojovat v komunálních volbách za Piráty a nezávislé Trutnov.

Lídrem je současný místostarosta Trutnova Tomáš Eichler. Do voleb jde Tomáš s nabytými zkušenostmi a chce navázat na svou dosavadní práci ve vedení města. Do hlavního proudu tak s kolegy dostal i opomíjená témata jako jsou bezdomovectví nebo klimatická změna. Podařilo se mu přesvědčit a nadchnout partnery z veřejné i soukromé sféry pro nový koncept cestovního ruchu ve východních Krkonoších, významně přispět ke spolupráci obcí v naší části Krkonoš a zároveň soustavně a dlouhodobě přispívat řadou drobných i větších opatření ke kvalitě života Trutnováků. Nabrané zkušenosti s běžným fungováním města a úřadu, ale i specifické odborné znalosti a náhledy na témata, která nejsou na první pohled viditelná, ale pro chod a fungování města jsou klíčová jako například energetika nebo odpadové hospodářství, jsou neocenitelnou výhodou pro další fungování ve vedení města. Tomáš společně s vedením také velmi dobře obstáli i v řešení krizových situacích v době covidu. 

“Máme dobrý základ pro řešení otázky dostupného bydlení, ať už se jedná o volné prostory na půdách městských domů, které nám mohou přinést kromě řady nových bytů i významné energetické úspory nebo ladem ležící plochy pro výstavbu domů a soustavné zlepšování života obyvatel integrovaných obcí, které samy o sobě představují dobré místo pro život.

Klíčovým tématem příštího období bude doprava. S příchodem dálnice na polskou hranici nás čeká složité období a po určitou dobu budeme muset být připraveni realizovat řadu menších a chytrých opatření, která nám jako městu umožní dočkat se v dobré kondici napojení dálnice na české straně. Trutnov je skvělé místo pro život a je v našich silách ho ještě zlepšit. Nyní máme kromě energie i neocenitelné zkušenosti a víme, co děláme.”, píše Eichler ve své kandidátské řeči na pirátském fóru.

Tomáš Eichler

Místostarosta Trutnova od roku 2018, registrovaný příznivec Pirátů, předseda Svazku obcí Východní Krkonoše, člen výboru pro regionální rozvoj KHK, předseda komise pro cestovní ruch města Trutnova

Ze své pozice na městě řeší především: majetek, sociální věci, cestovní ruch 

Dvojkou kandidátky je současný zastupitel Ondřej Čalovka. Narodil se v Trutnově a téměř 19 let pracuje v RIAPSu v sociálních a zdravotních službách s uživateli návykových látek. Pohybuje se ve středním managementu i v přímé práci s klienty. Současně provozuje vlastní psychoterapeutickou praxi. Vzhledem k pracovním zkušenostem jej zajímá sociální politika a zdravotnictví. Podstatné pro něj je zachování a rozvoj funkčních, kvalitních a dostupných veřejných služeb. Během uplynulých 3 let na komunální úrovni se angažoval především na poli služeb sociálních. Byl jedním z těch, kteří iniciovali a následně napomohli vzniku služby pro osoby bez přístřeší “Noclehárny”. Přispěl k navázání spolupráce města Trutnova s platformou pro sociální bydlení, díky které vznikla Analýza bydlení v Trutnově. S předsedkyní sociální komise Martinou Vágner Dostálovou navrhli a připravili nová pravidla pro dotace na sociální služby z rozpočtu města, která byla následně implementována do vyhlášky města.

“Pro další volební období vnímám jako prioritní věnovat se i nadále sociálním službám – především rozvoji těch, které umožňují klientům zůstávat doma, v komunitě. Na to přirozeně navazuje problematika dostupného bydlení. Dalším pro mě důležitým tématem je rozvoj alternativ k individuální automobilové dopravě – infrastruktury pro pěší, cyklisty, veřejnou hromadnou dopravu. S tím úzce souvisí urbanistické téma zahušťování výstavby a omezování „sídelní kaše“, která s sebou nese náklady právě ve zvýšené potřebě individuální automobilové dopravy.”, zmiňuje Ondřej.

Ondřej Čalovka

Zastupitel Trutnova od roku 2018, registrovaný příznivec Pirátů, pracuje v RIAPSu v Trutnově v sociálních a zdravotních službách jako adiktolog a sociální pracovník, současně provozuje vlastní psychoterapeutickou praxi, člen sociální komise Trutnov, člen sociálního výboru KHK, člen dozorčí rady Zdravotnického holdingu KHK 

Třetí místo kandidátky patří Jakubovi Rusovi. Působí na Svazku obcí Východní Krkonoše jako projektový manažer, kde načerpal zkušenosti s řízením obcí a měst v našem regionu. Díky tomu byl přítomen u projektů téměř ze všech oblastí, se kterými se obce potýkají. Zároveň díky této pozici dostal příležitost účastnit se různých pracovních skupin, výborů a projektů po celé republice se starosty, zastupiteli a zástupci organizací nejen z veřejné správy. Pomohl městu najít zdroje a zpracovat Studii cestovního ruchu Trutnova,  nebo aktualizoval koncepci sportu a tělovýchovy. Prioritou pro Jakuba je oblast cestovního ruchu, a využití unikátní polohy našeho města. Rád by, aby se prosadil jasný plán rozvoje v oblasti cestovního ruchu, začalo se s propagací a dalšími kroky, které mohou pomoci oživit centrum města a přinést podnikatelské příležitosti. Dále se chce věnovat životnímu prostředí, energetice a tématu Smart city - chytrému rozvoji města například v otevírání radnice občanům.

Jakub Rus

Projektový manažer Svazku obcí Východní Krkonoše, ředitel Krajina pod Sněžkou z.s. registrovaný příznivec Pirátů, člen komise pro cestovní ruch Trutnov, místopředseda výboru pro cestovní ruch a mezinárodní spolupráci KHK 

Aktivně se zapojuje: místní akční skupiny, destinační společnosti, Czechtourism, Svaz měst a obcí České republiky či okolní svazky obcí 

Na čtvrtou pozici byla zvolena Alena Valentová. Stála u vzniku místní pirátské základny před 12 lety s Martinem Jiránkem, Adamem Valentou a Kateřinou Hůlkovou. Poslední roky se aktivně zapojuje do politického dění za Pirátskou stranu. “Politika je pro mě práce, která je jak odpovědná, tak i důsledná, ale hlavně je to práce v týmu.” říká Valentová. Její témata jsou kultura a její přiblížení běžným občanům s větším zapojení místních spolků, rozšíření umělecké komunity v rámci podpory města, propojení základního a středoškolského vzdělávání a více odbornosti mezi žáky a studenty našich škol. V rámci školství by se chtěla věnovat i tématu kvality stravování na základních školách, které lze z pozice města řešit. Dalším tématem je cestovní ruch, spolupráce místních firem a podnikatelů, rozšíření povědomí o našem městě a jeho možnostech. Zjednodušení komunikace s úřadem a jeho otevření se veřejnosti, zároveň usnadnění práce jak úředníkům tak občanům v řešení jejich běžných životních situacích, atraktivnější život lidí v okrajových částech města. Společně s Kateřinou Hůlkovou se zasadila o změny systému v podávání žádostí o dotace v oblasti kultury a jejich zjednodušení.

Alena Valentová

Malířka, grafička, designérka (OSVČ), členka Pirátské strany, místopředseda místního sdružení Pirátů Trutnovsko, členka kulturní komise Trutnov, členka školské rady Střední uměleckoprůmyslové školy sochařské a kamenické v Hořicích, koordinátor pro místní sdružení a spolupráci s krajským sdružením Pirátů, bývalá asistentka Martina Jiránka

První pětici kandidátů za Piráty a nezávislé Trutnov uzavírá radní města Trutnova Kateřina Hůlková. Několik let působila v místní firmě jako grafický designer a webdesigner, nyní v Trutnově provozuje vlastní krejčovskou dílnu se zaměřením na zakázkovou práci a designové konfekční minikolekce. Její pirátská historie sahá až do roku 2010, kdy poprvé kandidovala do komunálních voleb v Trutnově spolu s Martinem Jiránkem, Adamem Valentou, Alenou Valentovou a dalšími. V červnu 2019 nahradila na pozici zastupitele/radního Martina Jiránka, který kvůli své vytíženosti musel post opustit. Od února 2020 pracuje také jako členka Kulturní komise. “Věřím, že mé dosavadní zkušenosti s prací v radě města Trutnova a schopnost předávat (i přijímat :) ) objektivní zpětnou vazbu budou čelním kandidátům k užitku v tomto důležitém volebním roce a případně i těch dalších.” zmiňuje Kateřina. Byla iniciátorkou a spoluorganizátorkou akce šití roušek pro trutnovské organizace v březnu 2020, kterého se po celý víkend také aktivně účastnila. Společně s Valentovou vypracovaly a úspěšně argumentačně obhájily změny v udělování dotací v oblasti kultury.

Kateřina Hůlková

OSVČ krejčová / oděvní tvůrce, malířka,  členka Pirátské strany, předseda MS Pirátů Trutnovsko, radní města Trutnov, členka Školské komise, členka Kulturní komise 

Kontakt pro média:

Alena Valentová
místopředsedkyně MS Trutnovsko
+420 731 286 343
media@piratitrutnov.cz

www.piratitrutnov.cz
www.facebook.com/pirati.trutnov

co je v plánu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace