zpět

Pomáhat je normální

2/2/21

Jak funguje dobrovolnictví a jaký je jeho přínos v naší společnosti?

Dobrovolnictví má smysl! Přesvědčit mé okolí, trvalo několik let...

Při dlouhodobém pobytu v Irsku jsem se seznámila s tamní fungující sítí dobrovolníků. Když jsem se před více než deseti lety vrátila zpět do vlasti, začala jsem se zabývat myšlenkou, jak podobnou síť lidí ochotných k dobrovolnické práci založit u nás. Myšlenky, že „pomáhat je normální“ a že „dobrovolnictví je prestiž“, nebyly v tehdejší společnosti a v mém okolí obvyklé. Zpočátku se tedy jednalo o doslova průkopnickou práci. Důraz jsem kladla hlavně na to, jak dobrovolnictví vnímá naše společnost. Reakce okolí mnohdy příliš vstřícné nebyly: „Jsi naivní, dělat jen tak něco pro druhé se nenosí. A ještě k tomu zadarmo!“ Přesto jsem se svých plánů nevzdala. Několik let mi trvalo, než u nás dobrovolnictví získalo větší váhu, uznání a patřičné ocenění. Ochota k dobrovolné práci je nepochybně jedním z ukazatelů stavu naší společnosti. Mé neúnavné přesvědčování ostatních, že dobrovolnictví má smysl, mé besedy se studenty, ale například i s lidmi v evidenci úřadu práce začaly nést ovce. Myšlenka dobrovolnické pomoci se rozšířila v povědomí lidí u nás na Trutnovsku i ve vzdálenějším okolí.

Dobrovolníci jsou přínosní pro moderní občanskou společnost! 

To, jak je dobrovolnictví důležité a jak jsou dobrovolníci přínosní pro moderní občanskou společnost, jsme si naplno uvědomili v loňském roce, kdy celou republiku zasáhla epidemie nemoci covid-19, která nás donutila zamyslet se nad tím, že pomoc druhým je v mimořádných situacích nutná, a to i bez nároku na odměnu. Šití roušek, telefonování s osamělými seniory, vylepování plakátů s informacemi důležitými pro naše spoluobčany, pomoc při výrobě ochranných štítů, donáška nákupů přímo do domu a v neposlední řadě pomoc v nemocnicích či jen tak soused sousedovi (seznam dobrovolnických činností by mohl být mnohem delší) ukázaly, jak jsou dobrovolnictví a pomoc druhým pro naši společnost důležité i nepostradatelné. Osobně se i nadále budu zasazovat o podporu dobrovolníků a dobrovolnických center u nás v kraji a dále šířit myšlenku, že „pomáhat je normální“.

Poděkování

Dovolte mi, abych touto cestou upřímně a ze srdce poděkovala všem dobrovolnicím a dobrovolníkům, tedy všem těm, kteří věnují svůj volný čas druhým a kteří se v těchto nelehkých časech zapojili do pomoci všude tam, kde bylo a je potřeba. Vám všem patří velké uznání a poděkování.

Martina Vágner Dostálová
předsedkyně výboru pro životní prostředí a zemědělství KHK
zastupitelka města Trutnova
předsedkyně sociální komise Trutnov

co je v plánu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace