zpět

Prosincové zastupitelstvo: nejen volba nového starosty. Co dalšího se řešilo?

14/12/21

Mediálně nejzajímavější událostí včerejšího a zároveň posledního letošního zastupitelstva byla bezpochyby volba nového starosty v závěru zasedání. Běžně je ale velkým tématem prosincových zastupitelstev zejména finanční bilance a věci s tím spojené, rozhodli jsme se tedy pro Vás to nejpodstatnější shrnout:

CO UŽ MĚLO BÝT A JEŠTĚ NENÍ. A PROČ

Z úvodního přehledu plnění předchozích usnesení je určitě třeba vypíchnout pár důležitých věcí, na které byste se dříve nebo později mohli ptát:

1. Obyvatele ulice Železničářská a přilehlého okolí určitě zajímá důvod zdržení opravy komunikace v ulici. Hlavním důvodem je smutná událost na straně dodavatele. Jediný jednatel společnosti která úpravy prováděla zemřel. Společnost je tedy v současnosti právně paralyzovaná  a nemůže tak ani plnit své závazky. Po odsouhlasení Radou města se proto dokončení první etapy ještě před zimou ujaly Technické Služby Trutnov spolu s firmou Repare.

2. Rekonstrukce kina se opozdí. Původně se počítalo s dokončením rekonstrukce v polovině příštího roku. Během stavebních prací se ale přišlo na to, že budova je v mnohem horším stavu, než se původně předpokládalo. Důvodem jsou hlavně následky předchozí rekonstrukce ze 70. let, kdy se např. do původního architektonicky odvážně řešeného stropu zasáhlo necitlivým a nelogickým způsobem. Dle vyjádření Michala Rosy se statici podivují nad tím, že budova ještě stojí. Ke znovuotevření kina dojde s velkou pravděpodobností až v roce 2023.

FINANCE LETOS, PŘÍŠTÍ ROK I VÝHLEDOVĚ

Včera bylo na programu schvalování Rozpočtového opatření č. 5, Rozpočtového provizoria na rok 2022 a také Střednědobého výhledu rozpočtu 2023 - 2027. Tak tedy postupně:


1. Aktuální změny v rozpočtu na rok 2021 (RO č. 5) se týkají hlavně navýšení příjmů z pronájmu (Lesy a parky Trutnov s.r.o.) a to o více než 2 300 000 Kč. Z dalších významných položek můžeme zmínit také doplacení návratné finanční výpomoci (Stachelberg z.s.) - cca dalších 1,5 mil. Kč. Došlo naopak k navýšení výdajů na platy zaměstnanců MěÚ (státní správa) a na odměny pro členy zastupitelstva. A to právě z důvodu rezignace dosavadního starosty, který působil na neuvolněné pozici. Michal Rosa se naopak stal starostou uvolněným. To dohromady znamená 1. navýšení finančního ohodnocení starosty města a 2. zákonem stanovené odstupné dosavadního starosty.


2. Vzhledem k tomu, že ještě není znám kompletní výsledek hospodaření města Trutnova za rok 2021 (a dosud nebyl schválen státní rozpočet na rok 2022), schválilo zastupitelstvo včera tzv. “rozpočtové provizorium” na rok 2022. Obsahuje plánované provozní výdaje a smluvně zabezpečené investice. Navržené provizorium je na straně běžných příjmů a výdajů opět přebytkové, aby bylo možné pohodlně splácet investiční úvěr.


3. Rozpočtový výhled do roku 2027 vychází z aktuálního stavu, zahrnuje splácení dlouhodobého investičního úvěru a zohledňuje aktuální hospodářskou situaci ve státě a jeji pravděpodobný vývoj. To poslední je ale samozřejmě pouze odhad, jelikož to, jak se bude ekonomická situace vyvíjet, neví s jistotou nikdo. Proto se plánování výdajů na konkrétní roky může méně nebo více lišit.

DOTACE - VĚTŠÍ JISTOTA PRO “DRAKY”, RÝBRCOULA A TRUTÍNKA

Jde o dotace na další rok(y), ovšem schvalované už nyní. Důvod je prostý. Normálně se dotace na kulturu na daný rok projednávají a schvalují v Kulturní komisi v první čtvrtletí. Částky nad 50 000 Kč z toho důvodu schvaluje až dubnové zastupitelstvo, což může některých pořadatelům a spolkům ztížit vlastní rozpočtové plánování a plnění finančních závazků. Proto měl právě spolek Trutnov, město draka dosud s městem uzavřenou veřejnoprávní smlouvu na 3 roky, hlavně z důvodu provozování Galerie Draka, která byla dříve financována z dotací EU.

Nové požádal o uzavření podobné smlouvy také spolek Rýbrcoul, duch hor důvodu každoroční finanční nejistoty při plánování celoročních aktivit.

ZM včera tedy schválilo poskytnutí dotace 1 500 000 Kč pro “Draky” na roky 2022-24 na výdaje spojené s pořádáním akce Už ho nesou. Dotace bude čerpána postupně, tzn. 500 000 Kč/rok. Dále dotaci ve výši 1 704 000 Kč, rozdělenou opět na tři roky, na provoz Galerie Draka. No a do třetice, to samé se týká Rýbrcoula, pouze celkovou částkou 1 050 000 Kč. 

Pro Trutínek - rodinné centrum z.s. schválilo zastupitelstvo dotaci na příští rok ve výši 248.103,96 Kč na výdaje spojené s provozem centra. Důvodem pro schvalování již nyní je nutnost včasného placení nájemného. 

Kateřina Hůlková
radní města Trutnova a předsedkyně MS Trutnovsko

co je v plánu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace