zpět

První zasedání zastupitelstva Sociálního výboru Královéhradeckého kraje

19/1/21

Ve čtvrtek 14. ledna se konalo jednání Sociálního výboru zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Za Piráty se ho jako členové výboru účastnili Ondřej Čalovka a Pavel Vrbický, dále pak z pozice krajské zastupitelky Martina Vágner Dostálová.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o první jednání výboru nového zastupitelstva, došlo v úvodu na představování členů a přítomných.

PODPORA POSKYTOVANÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2021

Důležitým bodem programu byl „Návrh na schválení výsledků dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který bude financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2021“. Původní materiál, který nám přišel ze soc. komise obsahoval návrh rozdělit částku 1 023 223 320 Kč. Zbývající částka 77 043 759 Kč měla být ponechána v rezervě, která bude rozdělena v září 2021 s ohledem na reálné příjmy sociálních služeb (úhrady od uživatelů a zdravotních pojišťoven) a vývoj reálných nákladů i zajištění sjednaného rozsahu služeb. Než se výbor sešel, návrh se změnil o navýšení peněz obcím o cca 11 mil., tzn. že rezerva se o tuto částku ponížila. Hlasovali jsme pro, ale příště pro nás bude důležité, abychom podobné návrhy mohli dostat předem, a ne až na samotném jednání.

DALŠÍ PROJEDNÁVANÉ BODY

Dalšími projednávanými body byl „Návrh na schválení výsledků dotačního programu na podporu hospicové péče v Královéhradeckém kraji v roce 2020“ a „Návrh na vyhlášení Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2021“.

Dále se výbor věnoval bodu nazvaném „Příprava programového období 2021 - 2027 - zásobník záměrů v oblasti sociálních věcí“. Tam nás zaujaly především projekty, které plánují navyšovat kapacity pobytových služeb pro seniory, aniž by se zvážila alternativní varianta rozvoje komunitních služeb, péče v domácím prostředí a podpora terénních služeb. Nedostali jsme odpověď na otázku, jakým způsobem by plánované obří investice případně mohly rozvíjet právě služby v přirozeném prostředí seniorů?

Uvědomujeme si, že stárnutí populace je do budoucna velkou výzvou nejn pro stát a kraje, ale i obce. Nemyslíme si však, že navyšování kapacit již nyní velkokapacitních služeb pro seniory je správnou cestou. Deinstitucionalizace péče, kterou kraj správně prosazuje u osob se zdravotním, mentálním postižením a duševním onemocněním, by zde nabrala naprosto opačný směr zpátky do minulosti.

Mgr. Ondřej Čalovka
zastupitel města Trutnova
člen sociální komise Trutnov
člen socálního výboru KHK

co je v plánu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace