zpět

SOCIÁLNÍ OKÉNKO: Z TRUTNOVA NA KRAJ

3/2/22

Sociální komise v Trutnově je jediná, která se pravidelně schází každý měsíc. Rozhodně je to v pořádku, protože se jedná o jedno z předních témat každého města. Report ze sociálna přináší zastupitel města Trutnova, Ondřej Čalovka, který je členem Sociální komise RM v Trutnově a zároveň členem sociálního výboru KHK.

V lednu jsem se účastnil pravidelného jednání Sociální komise rady města Trutnova. Stabilním bodem jednání je projednávání žádostí o zařazení na pořadník k přidělení bytu v Domech s pečovatelskou službou. V této souvislosti pak proběhla diskuze o možných úpravách změn v zásadách pro umísťování občanů v DPS v Trutnově a s tím souvisejících kritérií. Komise přinesla návrhy možných úprav těchto zásad.

Poněkud obsáhlejší byla poslední jednání Sociálního výboru zastupitelstva KHK v listopadu loňského roku a v lednu roku 2022.

Důležitá témata, kterým se výbor věnoval byla:

  • Aktualizace Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2021 - 2023 včetně Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb 2021 – 2023
  • Dále Schválení Strategie prevence sociálně nežádoucích jevů v Královéhradeckém kraji na léta 2022 – 2027.
  • V rámci diskuze se objevilo téma i sociálního bydlení, k němuž velká část obcí volí NIMBY (not in my back yard) přístup - tj. česky „ne na mém dvorku“. Charakterizuje postoje lidí, kteří odmítají, aby nějaká obecně spíše prospěšná nebo dokonce nezbytná stavba byla nablízku jejich domova či na jejich území. I z tohoto důvodu je třeba, aby se toto téma řešilo systémově na úrovni státu a kraje.
  • Na druhém zmiňovaném jednání výbor doporučil Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotace na individuální účel pro Krajskou radu seniorů Královéhradeckého kraje ve výši 250.000 Kč na projekt Podpora aktivit seniorů KHK
  • Dále schválit výsledky dotačního programu na podporu hospicové péče v Královéhradeckém kraji v roce 2022
  • A nakonec schválit předfinancování sociálních služeb z rozpočtu Královéhradeckého kraje, které budou po schválení státního rozpočtu financovány z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí. Díky tomu mohou sociální služby poskytovat svoje služby kontinuálně, bez finančních komplikací a ohrožení klientů.

Ondřej  Čalovka
zastupitel města Trutnov

co je v plánu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace