zpět

To nejdůležitější a nejzajímavější z prvního letošního zasedání zastupitelstva

5/3/20

Další shrnutí těch nejdůležitějších či nejzajímavějších bodů z právě proběhlého zasedání zastupitelstva je tu. 

ROZPOČET MĚSTA

Nejprve se schvalovalo závěrečné rozpočtové opatření pro uplynulý rok 2019. Šlo hlavně o účelové transfery a drobné výdaje v rámci finančního odboru. Výsledkem 5. rozpočtového opatření je celkový přebytek ve výši více než 30 milionů korun oproti původně schválenému rozpočtu na rok 2019. 

Hned dalším bodem programu bylo pro změnu rozpočtové opatření č.1 pro rok 2020. To kromě aktuálních příjmů a výdajů řeší také dodatečné položky, které před koncem roku 2019, kdy se rozpočet schvaloval, nebyly ještě jasně dané. 

STEZKA PRO PĚŠÍ Z ČERVENÉHO KOPCE NA NOVÉ DVORY

Zastupitelstvo schválilo bezúplatný převod pozemků od státního pozemkového úřadu na vybudování stezky pro pěší z Červeného kopce na Nové Dvory. V budoucnu je plánována řádná rekonstrukce stávající, přirozeně vytvořené pěšiny včetně osazení nového vedení veřejného osvětlení.

VÝSTAVBA NOVÝCH BYTOVÝCH DOMŮ VEDLE KASÁREN

Společnost Protivítr-invest s.r.o., která na městských pozemích mezi sídlištěm Družba a kasárnami staví nové bytové domy, podala žádost o změny termínů dokončení jednotlivých etap. Navržené etapy jsou celkem tři a momentálně není plně zkolaudovaný ani první postavený dům v rámci Etapy I. Zastupitelstvo města na doporučení Rady města:

  1. Neschválilo prominutí smluvní pokuty za nedokončení výstavby infrastruktury a nezkolaudování prvního bytového domu do konce stpna 2018. Smluvní pokuta činí 3 600 000 Kč a bude uhrazena z předem složené jistiny. 
  2. Zrušilo nájem pozemků pro etapu III. 
  3. Schválilo nově navržené termíny pro získání staveních povolení a pro kolaudaci. 
  4. Schválilo výši smluvní pokuty 75 000 Kč/měsíc v případě, že nedojde k dodržení stanovených termínů. 

KULTURNÍ CENA ZA ROK 2019

Samotnému hlasování o kulturní ceně tak, jak ji na základě nominací navrhla Kulturní komise a doporučila Rada města, předcházela půlhodinová rozprava. Nejprve si vzal slovo koaliční zastupitel Petr Přívratský, který promluvil hlavně o svém rozhodnutí nominovat Libora Kasíka a tým jeho spolupracovníků v rámci desetiletého výročí UFFA a chystaného desátého ročníku festivalu CirkUff. Libor Kasík, který je zároveň i předsedou Kulturní komise, se na poslední schůzi komise své nominace sám vzdal, z části i na doporučení svých kolegů z ODS a Rady města. Kulturní komise se dále většinově shodla na tom navrhnout na kulturní cenu za uplynulý rok Barboru Chmelíkovou, které se podařilo nejen rozjet v Trutnově scénické čtení s podporou velmi zajímavých hostů, ale také kulturně oživit bývalé Kino Hvězda na Zelené Louce. 

Následně v rozpravě přišly na řadu návrhy ze strany opozičního Žít v Trutnově, kteří stejně jako každý rok navrhli hlasovat také o nominantech Miroslavu Šafaříkovi a Martinu Věchetovi. Diskuze byla velmi vyčerpávající a místy nedůstojná, řešící v nadbytečné míře také vzájemné vztahy nominantů a politických zástupců města, bez ohledu na fakt, že cena byla opět navržena Kulturní komisí, nikoliv vedením města. Zprvu nebylo jasné, zda se jedná o protinávrhy k doporučení komise; nakonec z debaty vyplynulo přání hlasovat o třech nominantech samostatně a udělit i v letošním roce více cen (přičemž větší počet než dvě v současnosti nelze). Nadpoloviční většinu hlasů nicméně dostala pouze Barbora Chmelíková, zbylí dva navržení získali každý pouze po pěti kladných hlasech. Barboře gratulujeme a přejeme politickými půtkami nepokaženou radost z ocenění. 

AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA TRUTNOVA

Téměř v závěru zasedání zastupitelstvo vzalo na vědomí vyhodnocení Akčního plánu rozvoje sociálních služeb na rok 2019 a schválilo Akční plán pro rok 2020. 

Všech deset opatření navržených v Akčním plánu pro loňský rok bylo úspěšně realizováno. Mezi důležité body patří zahájení provozu Občanské poradny, transformace azylového domu Most k životu na příspěvkovou organizaci města a navázání spolupráce s Platformou pro sociální bydlení. 

Na rok 2020 je naplánováno třeba navázání spolupráce s dalšími obcemi v rámci ORP, rozvoj sociálního bydlení (zřízení prvního, krizového bytu už je v procesu), řešení vzniku chybějících služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo stabilizace základního provozu Centra duševního zdraví. 

PERSONÁLIE

V úvodu 1. zasedání složil slib nový zastupitel za ODS Juraj Sucháň. Ten nahradil Michala Šubrta, který v únoru rezignoval. 

KH

co je v plánu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace