zpět

Uspořádali jsme besedu na téma "Kam míří vzdělávání v Trutnově

12/6/18

V úterý 12. června se pod naším vedením v přednáškové místnosti UFFA konala veřejná beseda na téma KAM MÍŘÍ VZDĚLÁVÁNÍ V TRUTNOVĚ.

Místnost zcela zaplnily desítky rodičů i trutnovských učitelů. Cílem večera bylo diskutovat o současné situaci a společně hledat možnosti zlepšení, jelikož jednou z našich hlavních priorit je právě školství. Naší vizí je mít v Trutnově mladé, vzdělané a úspěšné občany, kteří se v budoucnu budou podílet na dalším zlepšování našeho lokálního života.

Pozvání na debatu přijal pan Tomáš Feřtek z organizace EDUin, který besedu zahájil přednáškou o změnách ve společenské poptávce po schopnostech absolventů škol. Vysvětloval, jak se zvyšující nároky zaměstnavatelů i celé společnosti na samostatnost a kreativitu stále více dostávají do rozporu s tradičním způsobem výuky, kdy žák pouze plní zadané úkoly a příkazy. Sílí tedy potřeba na toto aktivně reagovat. Pan Feřtek nám mimo jiné představil příklady úspěšných základních a středních škol, které se tomuto trendu snaží jít naproti. Nabídl nám tak podněty k další diskuzi o rozvíjení tradičního způsobu vzdělávání i moderních metodách výuky.

Po skončení přednášky a zodpovězení doplňujících otázek začala druhá část večera. Účastníci mohli dávat své vlastní nápady a návrhy na zlepšení vzdělávání v Trutnově. Postupně padaly připomínky jak ze strany kantorů, tak i rodičů. Finálním bodem programu bylo subjektivní ohodnocení důležitosti jednotlivých návrhů.

Z diskuze a následného hodnocení jednotlivých zmíněných bodů vzešel následující výstup:

 • Supervize pro učitele (15 hlasů)
 • Více metodických pracovníků – psychologie a poradenství (14)
 • Větší váha hlasů studentů (11)
 • Supervize pro ředitele, externí podpora (10)
 • Sdílená odborná podpora (9)
 • Kurzy pro kantory > informovanost v alternativním vzdělávání (7)
 • Sjednocení kvality komunikace mezi školou a rodiči/žáky (6)
 • Možnost volby = širší nabídka metod vzdělávání (6)
 • Více studentů pedagogiky na praxi ve školách (5)
 • Více podobných besed pro odbornou i širokou veřejnost (4)
 • Časová koordinace mezi rozvrhy ZŠ a zájmovými aktivitami (4)
 • Školní ombudsman (3)
 • Školní klub (2)
 • Zpětná vazba od studentů na chod školy a kvalitu výuky (2)
 • Finanční podpora města pro děti z azylového domu (1)

Prezentované návrhy se v mnoha bodech shodují s naší vlastní představou o budoucnosti trutnovského školství. Tři naše stěžejní body pro oblast školství jsou:

 1. MOŽNOST VOLBY mezi tradiční výukou a dalšími formami alternativního vzdělávání. Dejme rodičům možnost volby vhodného způsobu vzdělávání jejich dětí, stejně jako ve větších městech.
 2. Vnější AKTIVNÍ PODPORA ze strany města. Iniciování DIALOGU mezi řediteli škol a školek i kolegy kantory. Novela školského zákona schválení v lednu minulého roku přináší spravedlivější financování škol bez ohledu na počet žáků. To pomůže odstranit vzájemnou rivalitu a usnadní případnou spolupráci mezi školami. Naším cílem je, aby z dobrých nápadů těžili všichni žáci.
 3. ZAPOJENÍ STUDENTŮ DO ROZHODOVÁNÍ o věcech, které se jich přímo dotýkají. Zároveň se tím učí vnímat reálné problémy a překážky a pracovat s nimi. Cílem je vychovat sebevědomé a samostatné jedince, kteří mají chuť a vůli řešit problémy a rozvíjet nápady.

Kateřina Hůlková

co je v plánu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace