zpět

Ve městě vznikla nová sociální služba pro lidi bez přístřeší. Dnes se oficiálně otevírají dveře trutnovské Noclehárny

1/12/21

Jedním z bodů programu Pirátů, s kterým šli v roce 2018 do komunálních voleb, bylo zřízení “Noclehárny” v Trutnově pro lidi v nouzi. K dnešnímu dni v celém kraji fungovaly tři zařízení značená jako “Noclehárny” a to v Hradci Králové, Dvoře Králové nad Labem a v Jičíně. Organizačně NOCLEHÁRNA spadá pod příspěvkovou organizaci města azylový dům Most k životu.

Noclehárna nanečisto byla uvedena do zkušebního provozu v lednu 2020 až do 31. března 2021. Během svého fungování poskytla přístřeší, teplou sprchu, lůžko a potravinovou pomoc 16 osobám. Nejednalo se pouze o osoby bez domova, ale třeba o pomoc v nouzi při ztrátě zaměstnání (jehož součástí bylo i ubytování) během pandemie, či nocleh pro těhotnou ženu, která díky tomu využila následně služeb azylového domu Most k životu.

Ondřej Čalovka společně s kolegy z Kontaktního centra RIAPS tematizuje opomíjení osob bez přístřeší v Trutnově minimálně od roku 2013, kdy se konala první Noc venku. Na tuto celorepublikovou akci následně navázaly i další ročníky. Dařilo se úspěšně informovat veřejnost o problematice bezdomovectví. Akce upozorňovala na fakt, že Noclehárna v Trutnově opravdu chybí. Poslední ročníky Noci venku v Trutnově se těšily velkému zájmu veřejnosti a to jak osobní návštěvou přednášek a programu, tak navýšením sbírky oblečení a potravin. Zároveň se někteří jedinci i z řad Pirátů zapojili přespáním venku v mrazivém počasí včetně místostarosty Tomáše Eichlera, Martiny Vágner Dostálové, Aleny Valentové, nebo Michala Dědka. Společnou prací a úsilím Kontaktního centra RIAPS, Azylového domu Most k životu, Martiny Vágner Dostálové v rámci komunitního plánování ve skupině pro Osoby ohrožené sociálním vyloučením se podařilo Noclehárnu dostat do plánu rozvoje sociálních služeb. Podpora ze strany Tomáše Eichlera ve vedení města nám nyní umožňuje trutnovskou Noclehárnu otevřít těm, co jí potřebují.

“Střechu nad hlavou však neřeší jen osoby žijící na ulici. Systémové uchopení „dostupného“ bydlení ve městě je jednou z nejdůležitějších priorit Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Trutnova 2021 - 2023. Dostupné bydlení se týká nejen osob ohrožených sociálním vyloučením a rizikových skupin obyvatel, ale i rodin s dětmi, seniorů či lidí se zdravotním postižením (znevýhodněním). Město navázalo spolupráci s Platformou pro sociální bydlení a jako první krok vznikla Analýza bydlení v Trutnově, která slouží jako podklad pro tvorbu koncepce sociálního a dostupného bydlení v Trutnově." Upřesňuje Ondřej Čalovka.

“Dlouhodobé upozorňování na tento neřešený problém mě v roce 2017 přimělo se zapojit do projektu Komunitního plánování sociálních služeb města Trutnova jako vedoucí člen skupiny pro Osoby ohrožené sociálním vyloučením. Projekt byl a je realizován sociálním odborem města Trutnova. Díky komunitnímu plánování sociálních služeb, do kterého se aktivně zapojili i neziskové organizace působící na území města Trutnova se podařilo dát jako prioritu číslo jedna Noclehárnu a Občanskou poradnu. Občanská poradna byla otevřena 1. 7. 2019 a stále funguje. Abych ještě více pomohla zviditelnit problematiku bezdomovectví, stala jsem se jedním z hlavních organizátorů Noci venku v Trutnově ve spolupráci s kolegyněmi z RIAPS a Most k životu.” Popisuje Martina Vágner Dostálová.

Díky spolupráci trutnovských organizací ale i zapojení se jednotlivých osob za podpory vedení města bude nyní Noclehárna v Trutnově čtvrtým místem pro osoby bez přístřeší, či  v náhlé nouzi v Královéhradeckém kraji.

Kontakt pro média:

Alena Valentová
místopředsedkyně MS Trutnovsko

+420 731 286 343
media@piratitrutnov.cz

www.piratitrutnov.cz
www.facebook.com/pirati.trutnov/

co je v plánu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace