zpět

Vše podstatné ze 4. zasedání Zastupitelstva města Trutnova

18/9/19

V pondělí 16. září se konalo letošní v pořadí už čtvrté zasedání zastupitelstva a vás jistě zajímá to nejdůležitější a nejzajímavější z podzimního programu. Zastupitelstvo se tentokrát protáhlo na celé čtyři hodiny a poslech celého záznamu je hned na několik káv. Proto je tu opět naše pravidelné shrnutí.

Finanční výpomoc pro BOJIŠTĚ

Schvalovalo se rozpočtové opatření č. 3. Jedním z nejzásadnějších důvodů pro aktuální úpravy rozpočtu byla právě návratná finanční výpomoc pro Bojiště s.r.o. ve výši 800 000 Kč, která nebyla stávajícím rozpočtem kryta a o které se hlasovalo hned vzápětí. Pan Dorňák požádal město o tuto finanční pomoc, aby tím uhradil výdaje spojené se správou areálu a dofinancoval některé produkce a organizovaní akce za letošní rok. Rada města o týden dříve jednomyslně doporučila půjčku schválit.
Půjčka se netýká investic do samotného areálu, které město plánuje bez ohledu na tuto půjčku. Týká se to zejména nových laviček, nové kanalizace atd..

DOTACE sport

Schválené byly dotace na:

  • Výdaje spojené s pořízením druhého větroměru pro TJ LOKOMOTIVU TRUTNOV za 50 000 Kč. Větroměr bylo nutné pořídit na Mezinárodní mistrovství v atletice železničářů, které se konalo minulý týden, nicméně s jeho dalším použitím se počítá i na další atletické soutěže včetně školních akcí.
  • Další finanční výpomoc od města ze sportovního balíčku byla poskytnuta Bene Dance Art Teamu z.s. ve výši 56 000 Kč na refundaci nájemného a SK Horní Staré město z.s. ve výši 60 000 Kč na částečnou úhradu výdajů softballistek na reprezentačních akcích v tomto roce.

Z důvodu vyšší schvalované částky se vedení města před zasedáním dohodlo na přesunutí jednání o dalších dvou vzájemně souvisejících dotacích pro LOKOMOTIVU na příští prosincové zastupitelstvo. Důvodem je momentální práce na možných úpravách pravidel pro přidělování dotací v rámci komisí a/nebo podpory financování sportovních klubů


DOTACE kultura

Zastupitelstvo schválilo poskytnutí dotace ve výši 13 000 Kč na výtvarné workshopy STREET JAM pořádané Spartakem Trutnov. Pro upřesnění, jde o zkrášlování venkovní zdi za vlakovým nádražím vedle nového SVČ. :) 

DOTACE ostatní

  • 400 000 Kč částečnou úhradu výdajů spojených s opravou zpevněných komunikací dostal Hasičský záchranný sbor KHK.
  • Po předchozím odkladu naopak dotaci letos již nezískalo Centrum inovací a podnikání Trutnov, z. s..

Snížení energetické náročnosti budovy Moby Dicku

Vzhledem k tomu, že okna budovy městského úřadu Trutnov (lidově „Moby Dick“) jsou už v havarijním stavu, zažádalo město začátkem roku o dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 40 % z uznatelných nákladů. Zastupitelstvo vzalo získání dotace na vědomí a souhlasilo s přípravou realizace tohoto projektu.

MĚSTSKÁ POLICIE TRUTNOV KONČÍ V ÚPICI

Město Úpice podalo na jaře výpověď veřejnoprávní smlouvy, která zajišťovala působnost MP Trutnov v Úpici. Město Úpice totiž z vlastní iniciativy usiluje o zřízení vlastní MP Úpice. Zastupitelstvo proto v pondělí vzalo tuto výpověď na vědomí. Smluvní vztah skončí 31. října. Pro Trutnov je to určitě pozitivní v tom, že bude moci využít takto uvolněné kapacity.

RŮZNÉ

Na závěr se schvalovaly Změny č.2 územního plánu Trutnov, na které mnozí už netrpělivě čekali, jednalo se o možnostech zřízení dopravní komise a na úplný konec Tomáš Eichler předložil ke schválení návrh na to, aby se město Trutnov připojilo k Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima. Návrh byl schválen.

Kateřina Hůlková

co je v plánu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace