zpět

Žijete v některé z trutnovských obcí?

22/2/23

Komise pro integrované obce má celkem 13 členů, kteří jsou představiteli jednotlivých městských částí a to: Libeč, Bezděkov a Lhota, Voletiny, Adamov a Bohuslavice nad Úpou, Bojiště u Trutnova, Babí, Studenec u Trutnova, Volanov, Nový Rokytník a Střítěž, Starý Rokytník a Oblanov.

Komise, jakožto poradní orgán rady města zejména předkládá realizace drobných investic či oprav z položky z rozpočtu města, výše této částky pro letošní rok 2023 je 1 300 000 Kč.

♻️ Během jednání byl vysvětlen nový koncept nakládání s odpady,

hlavně tedy separace odpadu (papír, plast). V minulosti některé integrované obce žádaly v jarních a podzimních měsících přistavení velkoobjemového kontejneru na odpad. To již v současné době nebude běžné, pokud se ale v rámci ucelených částí obyvatelé domluví, společně zorganizují jarní úklid, podzimní úklid, lze při jasné organizaci a dohledu co je do kontejneru ukládáno, kontejner přistavit a na náklady města řádně zlikvidovat.

Od druhé poloviny letošního roku by měl začít fungovat druhý sběrný dvůr, který bude v Poříčí, zmenší se tak dojezdová vzdálenost do sběrného dvora (v současné době je v Dolním starém Městě) pro obyvatele Poříčí, Lhoty, Voletin, Libče, Bohuslavic, Adamova.

V rámci odpadového hospodářství byl zmíněn i nově zavedený systém ????-??-????, jehož princip je založen na vlastních nádobách pro plast a papír u vlastních domů. Díky tomu dochází k prokazatelnému snížení množství směsných komunálních odpadů vyprodukovaných na území obce. „Tento systém je jistě správným krokem pro řešení odpadového hospodářství v integrovaných obcích, ale je potřeba ještě doladit detaily pro co nejlepší efekt“, říká Jindřich Havrda, člen komise za Českou Pirátskou stranu. K tomu dodává i Alena Valentová „????-??-????, je skvělá myšlenka v rámci správného třídění odpadu. Pro to, aby vše fungovalo správně je ale potřeba udělat více. Zejména zimní období způsobuje problém svozu odpadu v městských částech se špatnou dostupností. V tomto případě se pak tento systém může míjet účinkem a je tedy potřeba aby město zajistilo pravidelný chod svozu odpadu a řádnou úpravu komunikace pro dostupnost těchto svozů.“


☝️ Během komise došlo i na podněty k jednotlivým městským částem mezi nimi bylo zmíněno například:

výstavbu nových kabin pro fotbalové hřiště v Libči, upozornění na špatný stav povrchu komunikací (příkopů, propustků) vedoucích od hlavní silnice k rodinným domům a objektům pro podnikání ve Starém Rokytníku (jedná se o komunikaci v majetku města, další herní prvky na hřištích ve Volanově a Lhotě, prořezání náletových dřevin na březích potoka ve Volanově, úprava otočky autobusu ve Lhotě, požadavek na úpravu místa pro kontejnery na separovaný odpad v obci Babí, povrchy komunikací a další společná témata.


❗️ Interval setkávání komise je nastaven jednou za tři měsíce,

Jindřich Havrda podal návrh pro častější termín a to ideálně dvakrát (nebo alespoň jednou) za měsíc. S tím souhlasíme a do budoucna si myslíme, že by častější intervaly schůzek měly být nastaveny u většiny komisí.


Jindřich Havrda (člen komise pro Integrované obce)
Alena Valentová (předsedkyně místního sdružení Pirátské strany, Trutnovsko)

co je v plánu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace