zpět

2. Mgr. Ondřej Čalovka

Zastupitel Trutnova od roku 2018, registrovaný příznivec Pirátů, pracuje v RIAPSu v Trutnově v sociálních a zdravotních službách jako adiktolog a sociální pracovník, současně provozuje vlastní psychoterapeutickou praxi, člen sociální komise Trutnov, člen sociálního výboru KHK, člen dozorčí rady Zdravotnického holdingu KHK

Dvojkou kandidátky je současný zastupitel Ondřej Čalovka. Narodil se v Trutnově a téměř 19 let pracuje v RIAPSu v sociálních a zdravotních službách s uživateli návykových látek. Pohybuje se ve středním managementu i v přímé práci s klienty. Současně provozuje vlastní psychoterapeutickou praxi. Vzhledem k pracovním zkušenostem jej zajímá sociální politika a zdravotnictví. Podstatné pro něj je zachování a rozvoj funkčních, kvalitních a dostupných veřejných služeb. Během uplynulých 3 let na komunální úrovni se angažoval především na poli služeb sociálních. Byl jedním z těch, kteří iniciovali a následně napomohli vzniku služby pro osoby bez přístřeší “Noclehárny”. Přispěl k navázání spolupráce města Trutnova s platformou pro sociální bydlení, díky které vznikla Analýza bydlení v Trutnově. S předsedkyní sociální komise Martinou Vágner Dostálovou navrhli a připravili nová pravidla pro dotace na sociální služby z rozpočtu města, která byla následně implementována do vyhlášky města.

“Pro další volební období vnímám jako prioritní věnovat se i nadále sociálním službám – především rozvoji těch, které umožňují klientům zůstávat doma, v komunitě. Na to přirozeně navazuje problematika dostupného bydlení. Dalším pro mě důležitým tématem je rozvoj alternativ k individuální automobilové dopravě – infrastruktury pro pěší, cyklisty, veřejnou hromadnou dopravu. S tím úzce souvisí urbanistické téma zahušťování výstavby a omezování „sídelní kaše“, která s sebou nese náklady právě ve zvýšené potřebě individuální automobilové dopravy.”, zmiňuje Ondřej.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace