zpět

2. Sociální služby, aktivní a dostupná pomoc občanům

Co to znamená (Jaký je náš cíl):

Chceme pokračovat v rozvoji a rozšiřování nabídky sociálních služeb ve městě. Pomoc občanům Trutnova, kteří se z různých důvodů ocitnou ve složité až tíživé životní situaci.

Jak toho chceme dosáhnout:

Aktivní rozvíjení spolupráce města s odbornými organizacemi

 • S tím zároveň souvisí zvyšování a podpora aktivní spolupráce města (městských úředníků) s odbornými městskými i neměstskými organizacemi a pravidelná komunikace s nimi
 • Město tak bude mít neustále komplexní a aktualizovaný přehled o nabízených službách a dostupné pomoci. To je důležité pro:

Zvyšování povědomí o již dostupných službách u veřejnosti

 • Již nyní mohou občané města využívat široké nabídky pomoci. Často se tak neděje z důvodu neinformovanosti nebo ostychu
 • Usnadnění komunikace občanů s městskými úředníky a následně i poskytovatelům pomoci
 • Snadno dohledatelné informace na webu města, ucelené na jednom místě
 • Základní informační rozcestník již na inforecepci
 • Výsledkem bude snadná orientace jak na úřadě, tak pro toho kdo hledá konkrétní pomoc.

Housing first (= „nejprve bydlení“) – aneb jak nejrychleji a nejefektivněji pomoci lidem z ulice postavit se zpět na vlastní nohy

 • Tato strategie prevence a ukončování bezdomovectví je založena na tom, že bydlení je primární potřebou, kterou je nutné zajistit, aby bylo s klientem možné dále pracovat na návratu do běžného života
 • Aktivní práce s lidmi, kteří přišli o střechu nad hlavou, což jim významně komplikuje návrat do pracovního procesu a opětovného zapojení se do chodu společnosti. Již nyní v Trutnově funguje zimní noclehárna jako akutní první pomoc. Dalším krokem je navýšení počtu tzv. „sociálních bytů“, tedy bytů sloužících jako potřebný mezistupeň v pomoci hledání vlastního bydlení svépomocí
 • Kontaktní centrum pro bydlení – zdroj informací pro lidi bez domova i lidi ohrožené ztrátou bydlení, kterou je ještě možné i odvrátit. Tato služba opět pomůže s orientací  v systému dostupných podpor

Home Sharing (= „sdílený domov pro děti s handicapem“)

 • Nejde o nic jiného než o sdílenou péči o děti s tělesným a  mentálním postižením
 • Pomoc rodinám s postiženými dětmi v rámci dobrovolnictví. Jedná se o variantu terénní pomoci, která už funguje v rámci péče o seniory
 • Zapojení jak školených dobrovolníků, kteří pomohou rodičům s péčí, tak profesionálních terénních pracovníků, poskytujících fyzickou i psychickou podporu v péči o dítě s handicapem
 • Zde by mělo město opět fungovat jako iniciátor, prostředník a zdroj informací o nabízené péči

Proč je to pro město výhodné:

 • Město má přehled o současné životní situaci obyvatel a může na základě dat přistupovat k efektivnímu řešení a aktuální pomoci jak jednotlivcům tak skupinám
 • Město má přehled o konkrétních lidech a jejich životních situacích, které může řešit konkrétně
 • Vzniká snaha o minimalizaci problémových situací. Občané se navrací zpět ke standardnímu způsobu života, pracují a bydlí ve městě
 • Zájem města o své občany zvyšuje i jejich vlastní zapojení ke zlepšení své aktuální tíživé situace
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace