zpět

4. Krajina a životní prostředí

Co to znamená (Jaký je náš cíl):

Krajina ve městě i v okolí bude poskytovat příjemné prostředí pro lidi, ptáky, hmyz a zvířata. Kvalita půdy a vody bude dlouhodobě dobrá a stabilní a bude lákat k životu v Trutnově.

Jak toho chceme dosáhnout:

Systematicky doplňovat stromy do zastavěného prostoru

 • V rámci rekonstrukcí chodníků a komunikací
 • Jako součást všech investičních akcí města nad rámec náhradní výsadby

Obnovovat zaniklé meze a remízky

 • Výsadbou stromových alejí i keřů na pozemcích města a soukromých majitelů, kteří se budou chtít zapojit
 • Získáváním nových pozemků pro tyto účely od státu a dalších veřejných subjektů
 • Vracet do krajiny původní ovocné druhy stromů

Zvyšovat schopnost krajiny zadržovat vodu

 • Poradenstvím při investičních akcích soukromých investorů
 • Získáváním nových pozemků pro tyto účely od státu a dalších veřejných subjektů
 • Přípravou projektů na suché poldry, zasakovací pásy a další technická opatření v krajině

Proč je to pro město výhodné:

 • Zlepšuje kvalitu života a šetří peníze. Nejlepší a nejefektivnější nástroj pro udržování příznivého mikroklimatu ve městě jsou stromy, žádné jiné technické ani organizační opatření není tak účinné, levné a chytré. Kromě příjemnějšího vzduchu a blahodárného stínu zpomalují odtok vody z ulic
 • Přispívá ke stabilitě a odolnosti životního prostředí. Rozdělení volného prostoru na menší části pomáhá zpomalovat erozi (větrnou i vodní) zvyšuje druhovou pestrost přírody a poskytuje potravu a úkryt řadě zvířat a ptáků
 • Pomáhá udržovat vysokou míru spodních vod, což je dobré jak pro přírodu, tak pro majitele studní.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace