zpět

9. Urbanismus - bezpečné, přehledné a funkční město

Co to znamená (Jaký je náš cíl):

Primárně se má rozvíjet bytová zástavba v širším centru, město se nemůže rozvíjet nekonečným roztahováním se do krajiny. Trutnov roste již nějakých 8 staletí a naše ambice je dalším generacím předat město s udržitelnou vizí dlouhodobého rozvoje.

Jak toho chceme dosáhnout:

Efektivní práce s plánovacími nástroji města | odblokování výstavby

 • Vymezením ploch výhradně pro bytové domy a k nim potřebnou infrastrukturu a občanskou vybavenost
 • Revize regulačního plánu městské památkové zóny (individuální přístup k jednotlivým investičním záměrům)
 • Ustoupení od přísného požadavku na nadpoloviční počet parkovacích míst v objektech bytových domů (často není možné splnit)

Revitalizace stávajících sídlišť, městských částí a integrovaných obcí

 • Prvky a prostor pro setkávání sousedů, podpora volnočasových aktivit, rekultivace zanedbané zeleně a výsadba nové vhodnější
 • Příležitost pro občany podílet se na plánech rozvoje, jako se tomu děje nyní na Zelené Louce, a přenést tuto praxi i do Poříčí, dalších okrajových částí i přilehlých obcí

Přehledné město

 • Učešeme reklamu - vytvoříme manuál pro kultivovanou reklamu
 • Jednotný vizuální styl města
 • Kvalitnější komunikace města přes dostupné platformy (sociální sítě, Radniční listy). Radnice funguje jako motivátor a inspirátor směrem k občanům.

Proč je to pro město výhodné:

 • Efektivní práce s územním plánem odblokuje výstavbu a umožní vznik nových investičních projektů, čímž se stane bydlení dostupnější
 • Fungující město je tvořeno kompaktní zástavbou, je to jediná cesta jak zachovat přírodu a plochy pro budoucí rozvoj města
 • Špatně umístěnou výstavbu pravděpodobně budeme muset snášet dalších minimálně 50 let, proto v urbanismu platí dvakrát měř jednou řež
 • V přehledném městě se lépe cítí a orientují jeho obyvatelé i návštěvníci, kteří mají důvod se k nám vracet
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace