zpět

16. 3. SE V MALÉM SÁLE OPĚT SEŠLA KOMISE PRO STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTA,

16/3/22

která se vedle vybraných zastupitelů skládá také ze zástupců hlavních trutnovských zaměstnavatelů a ředitelů důležitých organizací. Město ve spolupráci právě s touto komisí pravidelně sestavuje akční plán rozvoje města a zároveň zpracovává hrozby, které rozvoj města ovlivňují a je třeba na ně průběžně reagovat.

Připravila jsem pro Vás proto stručné shrnutí toho nejzajímavějšího a nejdůležitějšího.

NOVINKY Z AKČNÍHO PLÁNU - TO NEJZAJÍMAVĚJŠÍ Z KONKRÉTNÍCH PLÁNŮ

 • Město reaguje i na růst cen energií a proto je v plánu také snižování energetické náročnosti veřejných budov. Město Trutnov má na letošní rok ještě stále zafixovanou nízkou cenu elektřiny (více informací zde). V druhé polovině roku ale bude třeba řešit nový nákup a i ty optimističtější scénáře počítají s výrazným nárůstem ceny za MWh oproti té stávající. Proto je třeba aktivně řešit i úspory. Navržených způsobů je několik. Kromě částečného suplování dodávané energie pomocí solárních panelů také zateplení ZŠ Voletiny a R. Frimla a Stacionáře mezi mosty. U všech těchto objektů už bylo zažádáno o dotaci na zpracování projektové dokumentace.

 • Základní školy čeká modernizace a v případě škol Mládežnická, Komenského a V Domcích se bude řešit také zvyšování bezpečnosti v okolí škol. Důvodem je setrvalý nárůst automobilového provozu v bezprostředním okolí škol. U ZŠ V Domcích se zjednoduší vjezd na parkoviště za školou, v případě ZŠ Mládežnická dojde k propojení ulic Tichá a Mládežnická a u “Komendy” se plánuje komplexní řešení celého prostranství před školou.
   
 • Vzhledem k růstu cen za skládkování se radnice nově bude snažit motivovat ke třídění odpadu také majitele rodinných domů: každý rod. dům dostane nově půlenou popelnici na tříděný odpad. Bude pokračovat i osvěta ohledně třídění bioodpadu. ten totiž co do objemu tvoří podstatnou část komunálního odpadu, za jehož skládkování město nově platí (ještě donedávna to bylo přesně naopak). 

 • Dobrá zpráva pro obyvatele Zelené louky: město vytipovává vhodné plochy pro parkovací domy (v souvislost s revitalizací). Konkrétní plány se ale budou odvíjet až od toho, jak dopadne sběr dat - tzn. podle konkrétních připomínek obyvatel ZL. 

 • V plánu je nově také regenerace náměstí Hraničářů, která se řeší ve spolupráci s KRNAPem.
   

  AKTUALIZACE “HROZEB”

  Hned na úvod tajemník města zdůraznil fakt, že s obsahem už připraveného dokumentu pravděpodobně dost výrazně zamávaly a zamávají události posledních dnů. Problémy vycházející z reálií uplynulého roku jsme tedy v diskuzi doplnili o některé změny v reakci na aktuální dění.
   
 • Tou hlavní “hrozbou” je samozřejmě příliv uprchlíků. To s sebou nese jak pozitivní, tak negativní důsledky. Jedním z hlavních pozitiv je řešení nedostatku pracovních sil. Tomáš Eichler během diskuze zdůraznil, že vzdělanostní profil aktuálně příchozích je výborný (80% má vysokoškolské vzdělání, mezi nimi je hodně zdravotníků). Snaha a přání zapojit se co nejdříve do pracovního procesu je vysoká. Plynou z toho i výzvy. Jde totiž převážně o ženy s malými dětmi, o které je třeba se během pracovní doby postarat. Největším problémem, který bude potřeba řešit, je ale samozřejmě ubytování.

 • Válka na Ukrajině také dočasně zmařila naděje na to, že by se ceny energií mohly v dohledné době snižovat. To pocítí jak jednotlivci a rodiny, tak ekonomická sféra. Některé hrozby vyplývající z analýzy covidové situace to tak může ještě prohloubit. Drobní podnikatelé se po období lockdownů musí nově potýkat s nárůstem nákladů a zároveň očekávaným snižováním kupní síly. Vzrůstat bude patrně také množství lidí ohrožených chudobou z důvodu růstu cen energií, vysokých nákladů na bydlení a obecně inflace.

 • Město zároveň počítá s rizikem omezení dotační politiky státu vzhledem k aktuálnímu stavu veřejných financí. To má potenciál rozvoj města na čas částečně utlumit, jelikož spousta věcí byla a je financována právě z dotací. 

  Zároveň se diskuze velmi krátce stočila i k tomu, zda je “hrozba” vhodné slovo. Pravdou je, že já osobně preferuji slovo “výzva” - ta přeci jen více motivuje ke konstruktivnímu řešení složitých problémů, která nás posunou vpřed, zatímco “hrozba” může člověka částečně paralyzovat. Aktuálně tedy stojíme před velkými výzvami. Přeji nám všem hodně sil k jejich úspěšnému zdolání.

  Kateřina Hůlková
  předsedkyně MS Trutnovsko

co je v plánu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace