zpět

Další vývoj v kauze Kaufland: schůzky s obyvateli Tiché ulice i zástupci Kauflandu, jednání komise a podání námitek

10/1/19

Včera dopoledne se uskutečnila schůzka vedení města se zástupci společnosti Kaufland včetně generální ředitelky pro ČR. Cílem setkání Mgr. Ivana Adamce a Mgr. Tomáše Eichlera s vedením Kauflandu bylo přimět společnost stáhnout současnou žádost o stavební povolení a vypracovat novou, která by byla více v souladu s celkovým urbanistickým plánem sídliště a vzala v potaz dosavadní námitky obyvatel přilehlých domů. Schůzka trvala více než hodinu. Zástupci společnost Kaufland berou vznesené připomínky vážně a v závěru schůze projevili ochotu o nich dále jednat. Z časových důvodů nicméně chtějí pokračovat v dosavadním stavebním řízení a úpravy provádět dle námitek oficiálně doručených Stavebnímu úřadu v řádném termínu.

Konečná lhůta pro podávání námitek je do 11. ledna 2019, tedy do tohoto pátku. Tomáš Eichler je proto již od poloviny prosince v kontaktu s občany Tiché ulice, která s Kauflandem přímo sousedí. O první schůzce z 18. prosince jsme Vás již informovali ZDE.

V průběhu svátků věnoval Tomáš hodně času získávání informací a zkušeností lidí, kteří řešili podobné problémy: třeba Pirátů z Prahy 7 nebo obyvatel Troje a Rožnova pod Radhoštěm, kde se svým záměrem narazil přímo Kaufland.

Proběhly také další dvě avizované schůzky vedení města s občany. Setkání ve čtvrtek 27. prosince se zúčastnil také starosta města Mgr. Ivan Adamec. “Sešli jsme se tentokrát na radnici, kde jsme především ladili své postoje a další postup. Myslím, že je třeba aby město vystupovalo v podobných případech jako aktivní a čitelný partner. Úkolem města je totiž především hájit zájmy svých občanů,”  doplnil Tomáš. Do průběhu zpracování připomínek se aktivně zapojila Komise pro výstavbu a rozvoj města pod vedením Ing. Arch. Michala Rosy. Komisí zpracovaný dokument Tomáš Eichler předložil zástupcům občanů na další schůzce v pondělí 7. ledna. Obyvatelé Zelené Louky již Stavebnímu úřadu své námitky předali, město tak učiní do pátku.

Co se bude dít dál...

Nyní není možné předjímat, jak se Stavební úřad ke vzneseným námitkám postaví. Jestliže by námitky vyhodnotil jako neodůvodněné, mají účastníci řízení možnost obrátit se na Krajský úřad Královéhradeckého kraje. To by samo o sobě zdrželo stavbu o minimálně další půlrok.

Zástupci společnosti Kaufland deklarovali ochotu k jednání, nicméně chtějí v řízení pokračovat a reagovat až na došlé připomínky. Zároveň dodali, že pokud by byl odpor vůči stavbě vytrvalý, investici odsunou a nebudou novou stavbu v blízké době realizovat.

Město má nyní v plánu se společností Kaufland vést další jednání a zprostředkovávat také přímá jednání s občany. Tomáš se ještě ve středu večer osobně sešel s obyvateli Tiché ulice, aby je seznámil s výsledky jednání v pražské centrále.

Několik faktických shrnutí na závěr:

  • Vyřizování stavebního povolení je v kompetenci státní správy; město jakožto samospráva nemůže do rozhodování Stavebního úřadu přímo zasahovat.
  • Celý pozemek je ve vlastnictví společnosti Kaufland.
  • Námitky města vedené zejména vůči porušení územního plánu považujeme za natolik závažné, že se domníváme, že společnost Kaufland bude muset svůj projekt významně přepracovat.

Kateřina Hůlková a Tomáš Eichler

co je v plánu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace