zpět

Myšlenka zdravého stravování, nejen ve školách, potřebuje aktivní zapojení nás všech!!

26/1/23

Již delší dobu se snažím o šíření myšlenky zdravého stravování ve školních jídelnách, nemocnicích, domovech seniorů a jejím propojením se lokálními zemědělci, jejich produkty a surovinami, které by mohly přímo dodávat do kuchyní zmiňovaných zařízení k dalšímu zpracování.

Několikrát jsme vám už o tom psala i na mém Faceboku. Mnoho mých cest, které vedly do terénu za zemědělci a lokálními výrobci potravin Královéhradecké kraje bylo směřováno právě k získání co nejvíce informací a vzdělávání se v problematice stravování ve školách a dalších zařízeních.

Jak to ale celé uchopit? Jak změnit myšlení a celý současný systém stravování?

Desítky hodin strávených se zemědělci mě usvědčilo v tom, že mají zájem dodávat své produkty na přímo do kuchyní, kde najdou své využití a zároveň zůstanou jako kvalitní potravina ve svém lokálním prostředí. 

Za mé účasti na konferenci Biopotraviny ve veřejném a školním stravování na Ministerstvu zemědělství mi svitla jiskřička naděje, že jsme na dobré cestě tuto zásadní změnu opravdu uskutečnit. Avizovaná úprava zákona o školském stravování je tomu přímým důkazem.

Podstatné je, že změna není jen o finančních nákladech, ale hlavně o změně smýšlení o tom,  jak se zdravě stravovat, jak v kuchyních využít nabídku lokálních potravin a produktů a jak se s nimi sezóně pracovat.

Na základě těchto informací jsem iniciovala jednání na půdě KHK ve spolupráci s Regionálním rozvojem. Adam Valenta, radní pro rozvoj a dotace KHK, a jeho odbor se touto problematikou zabývají více než rok v rámci projektu Skutečně zdravá škola.

Zásadní je propojit zemědělce a lokální výrobce našeho kraje bez rozdílu jejich velikosti. Osobně se snažím navázat spolupráci mezi všemi, kterým je tato myšlenka blízká a chtěli by ji nějakým způsobem podpořit.

Jako příklady mohu pro začátek uvést: vznik virtuálního tržiště, kde by bylo možno na přímo objednávat zeleninu a další lokální produkty, mít takzvaného ambasadora z řad zkušených zemědělců, který by komunikoval přímo s vedoucími jídelen, či certifikát pro školu, která odebírá od našich zemědělců lokální produkty, potraviny, vaří zdravě a šíří myšlenku zdravého stravování.

I když z jednání vyplynula spousta nových úkolů, hodnotím je jako první vlaštovky pro úspěšnou práci do následujících měsíců. Úkoly, co nás přiblíží zdravému jídlu pro naše děti, seniory či nemocné, propojí  se zemědělci, naučí nás využívat lokálních potravin a surovin v našem kraji a zároveň podpoří regionální produkty a podnikatele.

Martina Vágner Dostálová
Předsedkyně výboru pro životní prostředí a zemědělství KHK

co je v plánu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace